Шановні випускники коледжів!

Запрошуємо Вас на навчання в Інститут лісового і садово-паркового господарства Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України».

У нашому навчальному закладі Ви можете здобути освітній ступінь бакалавра за скорочених терміном підготовки за спеціальностями 205 «Лісове господарство» і 206 «Садово-паркове господарство» за денною і заочною формами навчання на основі державного замовлення.

Належна матеріально-технічна база, яка сформувалася впродовж останніх майже 145 років існування навчального закладу, сучасні технічні засоби навчання, науково-дослідні лабораторії, наявність баз практики у різних регіонах України, висококваліфікований професорсько-викладацький склад дають змогу готувати фахівців для лісової галузі та садово-паркового господарства на високому європейському рівні.

Під час навчання студенти також мають змогу скористатись свої правом на академічну мобільність (зокрема і за програмою ERASMUS+) та навчатись в університетах Європи, зокрема Німеччини, Іспанії, Швеції, Румунії, Польщі та інших, проходити навчальні практики за кордоном, брати участь у спортивних секціях, культурно-розважальних заходах, долучитися до культурної спадщини м. Львова.

Випускники інституту гарантовано отримують диплом бакалавра державного зразка, на основі якого можуть продовжити навчання для здобуття освітнього ступеня магістра.

Відповідно до умов прийому випускники коледжів проходять фахові вступні випробування, які сформовані на основі таких навчальних дисциплін: лісознавство, лісівництво, захист лісу, лісові культури, лісова таксація. Пропонуємо Вам пройти пробне тестування, яке сформоване на основі діючих тестових завдань.

Сподіваємося, що Ви зробите вибір на користь здобуття фахової вищої освіти у Навчально-науковому інституті лісового і садово-паркового господарства Національного лісотехнічного університету України.

Пройдіть пробний тест, переконайтеся що Вам під силу пройти фахове випробовування і до зустрічі у Львові.