Науковці інституту проводять дослідження як з фундаментальних, так і з прикладних досліджень в Україні та за кордоном.

Основними напрямками фундаментальних наукових досліджень, що проводяться співробітниками інституту, є:

 1. Морфофізіологічні та генетико-популяційні засади формування наближеної до природи системи ведення лісового господарства України (керівник д-р біолог. наук, проф. Криницький Григорій Томкович).
 2. Біоценотичні засади та молекулярно-генетичні механізми вирощування біологічно стійких високопродуктивних лісів (керівник д-р біолог. наук, проф. Криницький Григорій Томкович).
 3. Лісівничо-таксаційна та фітоценотична структура пралісів Українських Карпат як модель організації екологічно орієнтованого лісівництва (керівник д-р с.-г. наук, проф. Миклуш Степан Іванович).
 4. Молекулярно-генетичні основи стійкості сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) до біотичного стресу (керівник Ковальова Валентина Андріївна).

Прикладні дослідження проводяться для самих різноманітних напрямів досліджень, серед яких можна відмітити:

 1. Розробка технології пришвидшеного вирощування деревної маси в плантаційних насадженнях на основі використання регуляторів росту рослин (керівник д-р с.-г. наук, проф. Дебринюк Юрій Михайлович).
 2. Розробка технології пришвидшеного вирощування деревної маси в плантаційних насадженнях на основі використання регуляторів росту рослин (керівник д-р с.-г. наук, проф. Дебринюк Юрій Михайлович).
 3. Серія госпдоговірних тем: Розробка проектів створення об’єктів природно-заповідного фонду (керівники доц. Жмурко С.В. та Гаврилюк С.А.).

Науковці інституту активно долучаються до виконання фундаментальних та прикладних досліджень у рамках міжнародних проектів, серед яких можна відмітити:

 1. Інвентаризація букових пралісів Українських Карпат (Швейцарсько-Українська співпраця, проф. Лавний В.В., доц. Король М.М. та ін.)
 2. “Distributed, integrated and harmonised forest information for bio-economy outlooks” (DIABOLO), (доц. Часковський О.Г., Гаврилюк С.А.) в рамках програми Horizon-2020.
 3. Підтримка визнання кваліфікацій для українських університетів (QUARSU) за програмою ERASMUS+ (кер. проф. Кійко О.А.).
 4. Переформування соснових деревостанів до наближених до природи лісів в Україні з особливим врахуванням стійкості до пожеж та екстремальних погодних умов на засадах інтегрованого менеджменту пожеж (RESILPINE ) (кер. проф. Лавний В.В.).

Результати виконання проектів активно впроваджуються у практику та у навчальний процес і спрямовані на на підвищення продуктивності та біологічної стійкості лісових насаджень, вдосконалення обліку лісових ресурсів та раціонального їх використання, екологічний моніторинг, збереження генофонду деревних та чагарникових рослин, формування комплексної зеленої зони міст та об’єктів ландшафтної архітектури, містобудування. Викладачами кафедр підготовлено та опубліковано підручники та посібники з переважної більшості навчальних дисциплін, зокрема геодезії, дендрології, зоології, біометрії, лісової таксації, геоінформаційних систем у лісовому господарстві, недеревної продукції лісу, підсочки деревних порід, генетики, лісових культур, землеробства, екології, озеленення населених місць тощо. Науковці активно долучаються до рецензування наукових статей у фахових збірниках в Україні та за кордоном.