НАУКОВІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА БІОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ЛІСОВИХ ТА УРБАНІЗОВАНИХ ЕКОСИСТЕМ

Матеріали науково-технічних конференцій професорсько-викладацького складу, наукових працівників, докторантів та аспірантів за підсумками наукової діяльності у секції “НАУКОВІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА БІОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ЛІСОВИХ ТА УРБАНІЗОВАНИХ ЕКОСИСТЕМ”

Матеріали 2023 року
Матеріали 2022 року
Матеріали 2021 року
Матеріали 2020 року
Матеріали 2019 року
Матеріали 2017 року
Матеріали 2016 року
Матеріали 2015 року
Матеріали 2014 року
Матеріали 2013 року
Матеріали 2012 року
Матеріали 2011 року


НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ УКРАЇНИ

Збірник науково-технічних праць “Науковий вісник НЛТУ України” є періодичним фаховим науково-технічним виданням, де висвітлюються актуальні проблеми лісового та садово-паркового господарства, екології та довкілля, технології та устаткування лісовиробничого комплексу, економіки, планування й управління промислового виробництва, інформаційних технологій галузі, а також освітянські проблеми вищої школи тощо.

Збірник публікує науково-технічні праці співробітників вищих навчальних закладів України, науковців з-за кордону, а також спеціалістів лісового і деревообробного комплексу, у яких висвітлюються різні особливості вирішення освітянських проблем та проведення наукових досліджень, а також популяризації передового досвіду і впровадження у виробництво здобутих результатів.

Призначений для наукових працівників, аспірантів, інженерів галузі, викладачів вищих навчальних закладів освіти, коледжів і технікумів, студентів старших курсів.


НАУКОВІ ПРАЦІ ЛІСІВНИЧОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

У збірнику наукових праць опубліковано результати наукових досліджень, у яких висвітлено наукові досягнення лісівництва та лісопромислового комплексу, їх актуальні проблеми сьогодення, наведено передові розробки щодо відтворення та покращення лісових ресурсів, захисту лісів та аспектів ведення мисливського господарства, проаналізовано екологічні проблеми довкілля та раціонального природокористування, наведено нові технології галузі, а у сторінках пам’яті згадано видатні наукові постаті сучасності.

Призначений для наукових працівників, викладачів закладів освіти, широкого кола фахівців лісівництва та лісопромислового комплексу.


ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВА, ПАПЕРОВА І ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Міжвідомчий науково-технічний збірник, заснований у 1964 році у Львівському лісотехнічному інституті (Національний лісотехнічний університет України).

У статтях збірника містяться матеріали наукових досліджень і проектно-конструкторських робіт, спрямованих на вдосконалення технології та техніки лісового господарства, лісової, паперової, деревообробної промисловості та економіки.

Збірник розрахований на наукових, інженерно-технічних працівників, а також студентів, які виявляють інтерес до наукової діяльності.