Неформальна освіта охоплює такі галузі: позашкільну освіту; післядипломну освіту та освіту дорослих; громадянську освіту (різнопланову діяльність громадських організацій); шкільне та студентське самоврядування (через можливість набуття управлінських, організаторських, комунікативних та інших умінь); освітні ініціативи, спрямовані на розвиток додаткових умінь та навичок (комп’ютерні курси, мовні курси, гуртки за інтересами тощо).
Неформальна освіта може бути короткостроковою, різною за інтенсивністю, зокрема у формі програм неакадемічних обмінів, стажувань, конференцій, семінарів, олімпіад, практичних занять, літніх чи зимових шкіл, бізнес-шкіл, майстер-класів, тренінгів тощо.

Принципи неформальної освіти:

 • навчання з урахуванням поточних освітніх потреб (забезпечення освітніх потреб як суспільства загалом, так і окремого громадянина);
 • гнучкі програми вибору змісту, форм, методів, терміну навчання;
 • визнання права на освіту як одного із провідних фундаментальних прав людини у будь-якому віці, орієнтація на загальнолюдські цінності та ідеали гуманізму;
 • системність в особистісному і професійному розвитку;
 • доступність, безперервність й наступність освіти;
 • визнання результатів попереднього навчання;
 • взаємодія і партнерство державних органів, недержавних і громадських організацій у забезпеченні розвитку неформальної освіти дорослих;
 • урахування особливостей культурно-освітніх потреб різних категорій дорослого населення.

Основні характеристики неформальної освіти:

 • організована та має підтримку, яка надається фахівцем або навчальною системою в тих чи інших галузях знань і практичних навичок;
 • може мати конкретні цілі навчання або бути спрямованою на загальне підвищення розумово-пізнавальної і творчої діяльності;
 • не обмежена географічно, може бути доступною у будь-якій точці світу;
 • не обмежена часом, але, як правило, короткострокова;
 • гнучкіша, ніж формальна, швидше реагує на потреби ринку;
 • застосовує інноваційні методи навчання.

КУРСИ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Prometheus
Відкритий університет майдану
Інша освіта

ENGLISH COURSES