[box type=”info”] ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу [ilink url=”/wp-content/uploads/Timchasove-polozhennya-pro-otsinyuvannya-znan-ta-viznachennya-reytingu-studentiv-u-kreditno-modulniy-sistemi-organizatsiyi-navchalnogo-protsesu.pdf” style=”download”]Завантажити[/ilink][/box] [box type=”info”] ПОЛОЖЕННЯ про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів і докторантів Національного лісотехнічного університету України [ilink url=”/wp-content/uploads/Polozhennya-pro-stipendialne-zabezpechennya-studentiv-aspirantiv-i-doktorantiv-NLTU.pdf” style=”download”]Завантажити[/ilink][/box] [box type=”info”] ПОЛОЖЕННЯ про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка у Національному лісотехнічному університеті України [ilink url=”/wp-content/uploads/Polozhennya-pro-poryadok-zamovlennya-vidachi-ta-obliku-dokumentiv-pro-osvitu-derzhavnogo-zrazka-u-NLTU.pdf” style=”download”]Завантажити[/ilink][/box] [box type=”info”] ПАМ’ЯТКА студентам призовникам з питань військового обов’язку і військової служби [ilink url=”/wp-content/uploads/Pamyatka-studentam-prizovnikam-z-pitan-viyskovogo-obovyazku-i-viyskovoyi-sluzhbi.pdf” style=”download”]Завантажити[/ilink][/box] [box type=”info”]ПОЛОЖЕННЯ про академічну мобільність учасників освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України” [ilink url=”/wp-content/uploads/Polozhennya-NLTU-Ukrayiny-pro-akademichnu-mobilnist.pdf” style=”download”]Завантажити[/ilink][/box]