ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу Завантажити
ПОЛОЖЕННЯ про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів і докторантів Національного лісотехнічного університету України Завантажити
ПОЛОЖЕННЯ про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка у Національному лісотехнічному університеті України Завантажити
ПАМ’ЯТКА студентам призовникам з питань військового обов’язку і військової служби Завантажити
ПОЛОЖЕННЯ про академічну мобільність учасників освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України” Завантажити