Лавний Василь Володимирович
Завідувач кафедри,
доктор сільськогосподарських наук,
Лавний Василь Володимирович
  • Адреса: м.Львів, вул. Природна, 19, навчальний корпус №6, 79057
  • Тел.: (032) 237-95-27, (032) 239-27-05

Кафедра нараховує 22 науково-педагогічних співробітників, з них 7 професори, доктори наук, 8 доцентів, кандидатів наук, 3 старших викладачі, 4 асистентів, 5 осіб навчально-допоміжного персоналу, 4 працівники науково-дослідного сектору і 4 аспірантів стаціонарної форми навчання. Вчені звання професора і доцента мають понад 68 % викладачів, науковий ступінь доктора і кандидата наук – 91 %.
Сім працівників кафедри – члени Наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка та академіки і члени-кореспонденти Лісівничої академії наук України, один – заслужений діяч науки і техніки України, один – Почесний лісівник України, три – відмінники освіти України, чотири – відмінники лісового господарства України.
Кафедра лісівництва Національного лісотехнічного університету України є базовою випускаючою кафедрою з спеціальностей “Лісове господарство” та “Мисливське господарство”, готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст (інженер) та магістр.
Структура кафедри включає чотири секції: лісівництва, фізіології деревних рослин, захисту лісу та мисливствознавства. При кафедрі функціонують аспірантура, докторантура, сектор здобувачів наукових ступенів, науково-дослідні лабораторії фізіології та біохімії деревних рослин, молекулярно-генетичних маркерів, лісівництва і лісомисливського господарства.