Криницький Григорій Томкович
завідувач кафедри лісівництва, професор
Адреса
м. Львів, вул. Природна, 19, навчальний корпус №6, 79057
E-mail
kaflis-ilspg@nltu.edu.ua; kaflis@i.ua
Тел.
(032) 258-42-05; (032) 237-95-27

Структура кафедри включає чотири секції: лісівництва, фізіології деревних рослин, захисту лісу, мисливствознавства. На кафедрі функціонують науково-дослідні лабораторії фізіології та біохімії деревних рослин, молекулярно-генетичних маркерів, лісівництва, захисту лісу, лісомисливського господарства та лісової пірології.

Кафедра лісівництва володіє потужним науково-педагогічним потенціалом. Очолює кафедру доктор біологічних наук, професор Григорій Томкович Криницький. Чисельний склад кафедри: професорів, докторів наук – 6, доцентів – 8, старших викладачів – 3, асистентів – 4. На кафедрі лісівництва функціонує докторантура, аспірантура і інститут здобувачів наукових ступенів. Керують підготовкою науково-педагогічних кадрів висококваліфіковані професори, доктори наук Криницький Г.Т., Лавний В.В., Мазепа В.Г., Заїка В.К., Хоєцький П.Б. та доценти Делеган І.В., Крамарець В.О. і Павлюк В.В.

Доктори наук Криницький Г.Т., Лавний В.В., Мазепа В.Г., Заїка В.К. та Хоєцький П.Б. є членами спеціалізованої вченої ради Д 35.072.02 в НЛТУ України із захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями 06.03.01, 06.03.02 та 06.03.03.