Лавний Василь Володимирович
Завідувач кафедри лісівництва НЛТУ України, доктор сільськогосподарських наук Лавний Василь Володимирович
  • Адреса: м.Львів, вул. Природна, 19, навчальний корпус №6, 79057
  • Тел.: (032) 258-42-05; (032) 237-95-27

Структура кафедри включає чотири секції: лісівництва, фізіології деревних рослин, захисту лісу, мисливствознавства. На кафедрі функціонують науково-дослідні лабораторії фізіології та біохімії деревних рослин, молекулярно-генетичних маркерів, лісівництва, захисту лісу, лісомисливського господарства та лісової пірології.
Кафедра лісівництва володіє потужним науково-педагогічним потенціалом. Очолює кафедру доктор сільськогосподарських наук, професор Василь Володимирович Лавний. Чисельний склад кафедри: професорів, докторів наук – 6, доцентів – 8, старших викладачів – 3, асистентів – 4. На кафедрі лісівництва функціонує докторантура, аспірантура і інститут здобувачів наукових ступенів. Керують підготовкою науково-педагогічних кадрів висококваліфіковані професори, доктори наук Криницький Г.Т., Лавний В.В., Мазепа В.Г., Заїка В.К., Гут Р.Т., Хоєцький П.Б. та доценти Делеган І.В., Крамарець В.О. і Павлюк В.В.
Доктори наук Криницький Г.Т., Лавний В.В., Мазепа В.Г., Заїка В.К., Гут Р.Т. та Хоєцький П.Б. є членами спеціалізованої вченої ради Д 35.072.02 в НЛТУ України із захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями 06.03.01, 06.03.02 та 06.03.03.