ОГОЛОШЕННЯ

 До уваги аспірантів, дослідників та науковців НЛТУ України

 Гранти на мобільність від Програми Балтійського університету (The BUP Mobility Grant Programme)

У рамках Програми Балтійського університету (BUP) оголошено подання заявок для отримання грантів на мобільність для аспірантів, молодих дослідників та науковців!

Метою гранту BUP на мобільність є розвиток та зміцнення співпраці між молодими дослідниками регіону Балтійського моря. Гранти призначені для підтримки молодих науковців з університетів-членів BUP у їхніх дослідженнях щодо сталого розвитку.

Переможцям грантів буде запропоновано представити свої дослідження на конференціях BUP чи інших заходах – для поширення результатів,  розвитку нових ідей та покращення співробітництва між університетами.

Кінцевий термін подачі заявок: 20 березня 2020 року.

Фінансування:

Максимальна сума фінансування – 3000 євро.

Що фінансується?

 • нові наукові дослідження (повністю або частково);
 • поточні наукові дослідження (якщо заявник перебуватиме в іншому університеті регіону Балтійського моря протягом періоду надання гранту на мобільність);
 • грант охоплює витрати на подорожі та проживання, за організацію яких є відповідальний координаційний секретаріат BUP в Уппсалі (Швеція).

Умови участі:

 • претендентами на отримання гранту можуть бути: аспіранти (PhD students) та науковці (Postdoc scholars), з часу написання дисертації повинно пройти не більше 7 років, з усіх університетів-членів BUP;
 • претенденти  можуть подавати заявки на проведення наукових досліджень у будь-якій галузі знань;
 • запропонована програма дослідження повинна бути безпосередньо пов’язана із сферою сталого розвитку/регіоном Балтійського моря.

Оцінювання претендентів відбуватиметься Науковим комітетом BUP за критеріями та вимогами:

 • Оригінальність: ступінь, в якому запропонований проект вказує на нові, оригінальні ідеї щодо розуміння концепції сталого розвитку;
 • Виклад Вашого плану співпраці з приймаючим університетом під час перебування у якості запрошеного дослідника, або ж співпраці також з іншими партнерами в регіоні Балтійського моря;
 • Особлива увага при оцінюванні надається проектам, які є міждисциплінарними, поєднують суспільно-природничі науки та технології;
 • Проект повинен бути зосереджений на регіоні Балтійського моря;
 • Період часу, проведений у приймаючому університеті, становить мінімум один місяць.

Для подачі заявки необхідно підготувати наступні документи:

 • СV – біографічна довідка у форматі EUROPASS https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae
 • Лист-запрошення від приймаючого університету
 • Лист-підтримки від наукового керівника в НЛТУ України

Порядок подання заявки:

 1. Заповнити та підписати анкету (Application Form)
 2. Усі документи зісканувати та надіслати електронною поштою Крістіану Андерсону candersson@balticuniv.uu.se у координаційний секретаріат BUP до 20 березня 2020 року.

Звітність:

Звіт від одержувачів грантів повинен бути надісланий до координаційного секретаріату BUP не пізніше 3 місяців після закінчення періоду надання гранту на мобільність. Звіт повинен базуватися на поданому дослідницькому плані та коротко описувати результати, отримані під час кожного етапу проектної діяльності.

Також слід інформувати координаційний секретаріат BUP про всі публікації, написані заявниками або їх керівниками, в яких були переглянуті або передані результати проекту, що фінансується BUP.

Фінансова підтримка BUP повинна бути визнана у всіх публікаціях, у яких використані результати проекту, що фінансується BUP.

З питаннями щодо участі звертатися до відділу міжнародних зв’язків НЛТУ України за адресою: адміністративний корпус НЛТУ України, кім.10. е-mail: vmz@nltu.edu.ua

Детальнішу інформацію Ви можете переглянути на сайті: https://www.balticuniv.uu.se/education/phd-training/bup-mobility-grant-2020/

За попереднім конкурсом –  BUP Mobility Grant 2019, грант отримала випускниця ННІ ЕЕМ Марія Руда.