Шановні вступники до Малої лісової академії ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України”!

Мала лісова академія Національного лісотехнічного університету України організована в 1992 році. У 2018 році було розроблено нове “Положення про Малу лісову академію при Національному лісотехнічному університеті України” № 162 від 06.07.2018 року.

Мала лісова академія є науковим Всеукраїнським товариством школярів, створеним для їх професійної орієнтації, розширення наукового світогляду, розвитку інтелекту та соціальної активності у справі охорони природи рідного краю, пізнавальної діяльності та творчих здібностей, залучення молоді до активного процесу навчання шляхом проведення науково-дослідницької та експериментальної діяльності.

Завданнями МЛА є виявлення і розвиток обдарованих дітей, у яких є здібності до дослідницько-експериментальної роботи з біології, природничих наук, виробництва і технології, аграрних наук тощо; допомога молоді у виборі майбутньої професії, залучення її до наукової творчості, активного процесу навчання; поглиблене вивчення природничих та біолого-лісівничих дисциплін; залучення учнівської молоді до роботи з охорони довкілля; координування науково-дослідницькою роботою школярів науковими керівниками; пропагування наукових досліджень і розробок членів МЛА через засоби масової інформації; забезпечення моральної та матеріальної підтримки у дослідницькій роботі.

Для здійснення завдань МЛА оголошує і проводить конкурси проектів у галузі лісівництва та лісокористування, екології та охорони природи, дизайну, ландшафтної архітектури, лісової інженерії, технології деревообробки, економіки та маркетингу.

У МЛА є відділення лісогосподарське (з секціями лісівництва, використання лісових ресурсів, лісовідновлення, ботаніки, ландшафтної архітектури та дизайну); еколого-економічне (з секціями екології та економіки); технічних наук (з секціями технологічні процеси та перспективні технології лісозаготівлі, деревообробки та хімічної переробки деревини, деревинознавства, інформаційно-телекомунікаційних систем та технологій в лісо-промисловому комплексі; екологічно безпечних технологій та ресурсозбереження). Щорічно до МЛА приймають учнів учні 9-11 класів навчальних закладів загальної середньої та позашкільної освіти, а також члени учнів-ських шкільних лісництв, які мають добру успішність і виявили нахил до природничих наук. 

Відповідно до поданих заяв, затверджують теми науково-дослідницьких робіт і призначають керівників робіт із розподілом слухачів за відповідними відділеннями (лісогосподарське, еколого-економічне, технічних наук).

Заняття в МЛА проводять досвідчені викладачі та науковці університету, які допомагають учнівській молоді вибрати наукову мету, залучити її до наукової творчості та активного процесу навчання. 

Під час навчання слухачами МЛА передбачається виконання самостійних, науково-дослідних, випускових (дипломних) робіт тощо. В кінці навчання слухач виконує випускову роботу та захищає її на підсумковій конференції.

Найкращі роботи представлені в МЛА можуть будуть рекомендовані для участі у Всеукраїнському конкурс-захисті науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України. Слухачі, які успішно закінчать навчання в МЛА і поступатимуть у ВНЗ лісового профілю і є переможцями Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України отримують додаткові бали (до 10 балів), які сумуються до конкурсного балу вступника.

Перелік необхідних документів для вступу до МЛА:

заява Керівнику Ради Малої лісової академії (заяву необхідно роздрукувати, власноруч заповнити і зробити скан-копію);
довідка-характеристика з місця навчання в довільній формі (необхідно зробити скан-копію).

Cкан-копії надіслати на електронну адресу: Е-mail: mla@nltu.edu.ua

Термін подання документів: 15 жовтня – 30 листопада 2020 року.

Контакти:

Е-mail: mla@nltu.edu.ua

Консультацію можна отримати за тел.: (032)-258-42-11.