11 квітня 2021 р. на 70-му році життя відійшов у Вічність доцент кафедри лісівництва, кандидат сільськогосподарських наук, член-кореспондент Лісівничої академії наук України Делеган Іван Васильович.
Вся освітянська і наукова діяльність Івана Васильовича була пов’язана з Національним лісотехнічним університетом України. Протягом багатьох років працював на циклі мисливствознавства кафедри лісівництва над широким спектром з питань ведення мисливського господарства, управління популяціями та середовищем існування мисливських тварин, раціонального використання мисливських ресурсів та збереження біологічної різноманітності, мисливсько-господарського районування території України, збільшення та утримання чисельності основних мисливських звірів на оптимальному рівні.
Іван Васильович добре відомий у нашій країні і за її межами як лісівник, мисливствознавець, зоолог. Він налагодив співпрацю з кафедрою мисливства й захисту лісу університетів м. Брно (Чехія) та м. Зволен (Словаччина), кафедрою мисливствознавства Шопронського університету (Угорщина), Австрійським Інститутом ветеринарної медицини. Із співробітниками зарубіжних кафедр проводились спільні дослідження з комплексного вирішення проблем лісового і мисливського господарства.
Широта інтересів, ерудиція та енциклопедичність знань надали змогу І. В. Делегану підготувати важливі для теорії та практики мисливствознавства, підготовки кваліфікованих фахівців монографії, підручники, навчальні посібники. Він опублікував близько 300 наукових та науково-популярних праць у різних вітчизняних та закордонних виданнях. Під його керівництвом були захищені кандидатські дисертації.
Іван Васильович був виважений у прийнятті рішень, уважним і чуйним до колег, доброзичливо відносився до студентів. Він відзначався високою людяністю і шляхетністю.
Схиляємо голову перед світлою пам’яттю вченого лісівника-мисливствознавця.