18 квітня 2023 року на засіданні кафедри лісівництва відбулося обговорення освітньо-професійних та освітньо-наукових програм. Зокрема, ОПП спеціальності 205 “Лісове господарство” (з підготовки бакалаврів і магістрів); ОПП спеціалізації “Мисливське господарство” спеціальності 205 “Лісове господарство” (з підготовки магістрів); ОНП (освітньо-наукова програма) спеціальності 205 “Лісове господарство” (з підготовки докторів філософії).

В результаті обговорення внесені корективи до освітніх програм, що висвітлено у витязі із протоколу засідання кафедри.


Відбулась зустріч представників кафедри лісівництва доц. Копій С.Л. З роботодавцями (в.о. лісничого Млинівського лісництва , філії “Дубенське лісове господарство” ДП «Ліси України»). Проведено обговорення ОПП «Лісове господарство», де в.о. лісничого Сириця В.О. висловив побажання щодо збільшення кількості практичної підготовки студентів.


На кафедрі лісівництва відбулося обговорення освітньо-професійної програми спеціальності 205 “Лісове господарство” спеціалізація “Мисливське господарство”. Доцент Новак А.А. висловив думку щодо синхронізації освітніх компонент освітнього рівня магістр з ОПП за спеціальністю 205 Лісове господарство другого рівня вищої освіти. Присутні підтримали висловлену пропозицію.