18 квітня 2023 року викладачами кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології проведено чергове обговорення освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти зі спеціальностей 206 Садово-паркове господарство та 191 Архітектура та містобудування.

У процесі обговорення освітньо-професійних програм наведено та обговорено надані роботодавцями, випускниками кафедри та здобувачами вищої освіти побажання і пропозиції щодо підвищення якості навчального процесу, а також здійснено обмін думками щодо особливостей підготовки здобувачів за освітньо-професійними програми та покращення підготовки фахівців садово-паркового господарства і ландшафтної архітектури.