18 квітня 2023 року на кафедрі ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології відбулось чергове обговорення освітньо-професійних програм зі спеціальностей 206 Садово-паркове господарство та 191 Архітектура та містобудування першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.  

Обговорення освітньо-професійних програми та якості навчального процесу відбулось за участі випускників кафедри та роботодавців – дирекції і співробітників Ботанічного саду НЛТУ України (Кендзьора Н., Гевак О., Блюсюк Н.), співробітників Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (Гоцій Н., Шуплат Т.) та викладачів кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології (Геник Я.В., Дудин Р.Б., Кучерявий В.С., Шукель І.В., Пархуць Л.В., Курницька М.П., Марутяк С.Б., Скробала В.М., Фітак М.М., Пилат О.С.).  

У процесі обговорення відбувся обмін думками щодо особливостей підготовки фахівців за освітньо-професійними програми Садово-паркове господарство і Ландшафтна архітектура та подані побажання і пропозиції випускниками-роботодавцями щодо підвищення якості навчального процесу і покращення підготовки фахівців.