До уваги студентів та аспірантів!

Уточнення щодо конкурсу на навчання в Університеті Вальядоліду:

Заявка подається через онлайн-платформу Університету Вальядоліду в режимі он-лайн.

Керівництво щодо подання заявки: https://uvamobplus2.uva.es/publico/download/1/en/Convocatoria_Ucrania_Firmada_EN.pdf

Процес створення заявки починається з реєстрації: https://uvamobplus2.uva.es/publico/apply


До уваги студентів та аспірантів НЛТУ України!

Національний лісотехнічний університет України і Університет Вальядоліду (Іспанія) оголошують конкурс на здобуття стипендій для навчання/ проведення досліджень в Університеті Вальядоліду за програмою Євросоюзу Еразмус+  (напрям КА131, КА171) 

Конкурс оголошується на здобуття 20 стипендій для студентів з українських університетів-партнерів Університету Вальядоліду. Форма академічної мобільності – навчання/проведення досліджень.

Університети-партнери: Національний лісотехнічний університет України, Чернігівський національний технологічний університет, Харківський національний університет радіоелектроніки, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Мобільність фінансується за рахунок програми Євросоюзу Еразмус+ у такому розмірі:

 • грант для студентів/аспірантів: 1100 євро / місяць (6 місяців).
 • витрати на подорож: квиток з НЛТУ України до Університету Вальядоліду та зворотній квиток – 360 євро.
 • витрати на страхування покриваються Університетом Вальядоліду.

Період реалізації мобільності – осінній семестр 2023-2024 н.р. Тривалість мобільності – 3-5 місяців.

Програми навчання, відкриті для студентів НЛТУ України, в Університеті Вальядоліду в осінньому семестрі:

 • Міжнародний семестр для студентів-бакалаврів у галузі телекомунікаційної інженерії (галузь знань відповідно до ISCED 0610-інформаційно-комунікаційні технології )

Мова навчання – англійська, семестр – осінній.
Ознайомитись з програмою навчання в Університеті Вальядоліду можна за посиланням: International Semester Programme in Telecommunications Engineering.

До участі в конкурсі допускаються студенти НЛТУ України 2-3-го курсу денної форми, які навчаються за такими спеціальностями: “Прикладна механіка”, “Інформаційні системи та технології”, “Комп’ютерні науки”.

 • Міжнародний семестр для студентів-магістрів у галузі лісового господарства в Університеті Вальядоліду

Мова навчання – англійська, семестр – осінній.
Ознайомитись з програмою навчання в Університеті Вальядоліду можна за посиланням: Forest Management based on Data Science

До участі в конкурсі допускаються випускники НЛТУ України, які будуть вступати до НЛТУ України в 2023 році на освітній ступінь магістра за спеціальностями “Лісове господарство” та “Садово-паркове господарство” (денна форма навчання).

Пропозиції, відкриті для аспірантів НЛТУ України: проведення досліджень тривалістю 3-5 місяців у галузях знань відповідно до ISCED:

031 – Social and behavioural sciences
04  – Business, administration and law
0610 – Information and Communication Technologies (ICTs)
0722 – Materials (wood)
821 – Forestry

До участі в конкурсі допускаються аспіранти НЛТУ України, які навчаються за відповідними галузями знань, крім аспірантів останнього року навчання (статус аспіранта НЛТУ України повинен зберігатися впродовж всього періоду проведення досліджень в Університеті Вальядоліду).

Для подачі заявки необхідно підготувати наступні документи:

Отримати довідки з дирекцій ННІ можна шляхом надсилання запитів на електронні адреси:

для студентів ІЕЕМ – проф. Соловій І.П. soloviy@yahoo.co.uk
для студентів ІЛСПГ – доц. Гаврилюк С.А.  serhiy_havrylyuk@nltu.edu.ua  
для студентів ІМАКІТ– дирекція ІМАКІТ imakit@nltu.edu.ua  
для студентів ІДКТД – дирекція ІДКТД idtd@nltu.edu.ua

Довідка про знання іноземних мов: сертифікат незалежного оцінювання рівня володіння іноземною мовою, сертифікат про завершення курсів іноземних мов, або сертифікат про рівень володіння іноземною мовою, виданий кафедрою іноземних мов НЛТУ України у рамках раніше проведених конкурсів.

 • Дослідницька пропозиція (для аспірантів, 1-2 стор.), що містить опис наукових інтересів, мету та завдання дисертаційного дослідження, дослідницькі питання, методологію, очікуваний план роботи в Університеті Вальядоліду.

Скановані копії документів, складених у встановленій послідовності, надсилаються одним файлом у форматі PDF (максимальний розмір – 15 Мб) на електронну адресу відділу міжнародних зв’язків vmz@nltu.edu.ua  

Назва файлу:  Name Surname 380ххххххххх (імʼя, прізвище згідно з закордонним паспортом, номер мобільного телефону +380ххххххххх).
Тема листа: Name Surname 380ххххххххх

Дедлайн подання документів на участь в конкурсі ‒ 16 липня 2023 р., 18:00 год.

З питаннями щодо участі в конкурсі звертатися до відділу міжнародних зв’язків НЛТУ України, Лесюк Галина Миколаївна vmz@nltu.edu.ua

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

 1. Засідання конкурсної комісії НЛТУ України з розгляду поданих документів. Складання протоколу засідання із загальним рейтингом всіх претендентів.

Оцінювання претендентів відбуватиметься НЛТУ України та Університетом Вальядоліду за критеріями:

 • Академічна успішність (вага критерію 60%)
 • Мотивація (вага критерію 20%)
 • Доречність пропозиції щодо мобільності (вага критерію 20%)
 • Подання протоколу засідання, номінаційних листів і документів претендентів на розгляд до Університету Вальядоліду.
 • Прийняття рішення  приймаючим університетом.
 • Оприлюднення відділом міжнародних зв’язків результатів відбору на сайті НЛТУ України та інформування учасників конкурсу.
 • Погодження та підписання тристоронньої угоди про навчання.
 • Оформлення закордонного відрядження згідно «Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України».

Ознайомитися з відгуками студентів та викладачів, які реалізували право на академічну мобільність в Університеті Вальядоліду за попередніми конкурсними відборами можна за посиланнями:  1, 2, 3, 4.

Додатки:

1. ПОЛОЖЕННЯ  про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу ДВНЗ “НЛТУ України”