28 листопада 2023 року в рамках університетського тижня студентської науки проходила 75 студентська науково-технічна конференція здобувачів освіти ННІ лісового та садово-паркового господарства в секції «Ведення лісового, мисливського і садово-паркового господарства».

Поряд зі студентами інституту в роботі конференції також взяли участь студенти Малинського фахового коледжу, Прикарпатського фахового коледжу лісового господарства і туризму, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Закарпатського лісотехнічного фахового коледжу НЛТУ України. Загалом було заслухано 25 доповідей, які виявили зацікавлення в присутніх і були предметом до активного обговорення.

Студенти представили результати власних досліджень та перспективи розв’язання важливих питань з лісового та мисливського господарства, екології деревних і чагарникових видів, їх використання для озеленення та благоустрою сільських і міських поселень, ландшафтного планування територій.

Студенти проявили значний інтерес до розв’язання проблем з:

  • підходів до методів оцінювання лісових ресурсів;
  • оцінки типологічного потенціалу лісових земель та ефективності його використання;
  • запобігання хворобам та шкідникам лісу, пожежам у лісових екосистемах;
  • дослідження біоекологічних особливостей деревних, чагарникових і трав’янистих видів, їх збереження та використання
  • вивчення пам’яток природи та їх значення для майбутніх поколінь;
  • збереження культурних ландшафтів, формування відкритих просторів у житлових забудовах;
  • особливостей вертикального озеленення.

Окремо варто відзначити гостей, студентів коледжів, які представили широку палітру наукових тем. Актуальні наукові дослідження були викладені в Олександром Сторожуком (Малинський фаховий коледж) з проблеми пірогезу в лісових екосистемах, а у доповіді Юрія Ілюка (Закарпатський лісотехнічний фаховий коледж НЛТУ України) запропоновано шляхи відновлення популяції річкової форелі та було представлено оригінальне авторське відео. Студентки Христина Тусик та Софія Іванів (Прикарпатський фаховий коледж лісового господарства і туризму) представили своє бачення використання рослин у вертикальному озелененні та для позитивного впливу в житлових приміщеннях.

Доповіді студентів були добре ілюстровані, переважно, власними фото, які доповнювали твердження доповідачів. Необхідно також відзначити активну участь у роботі конференції студентів першого курсу бакалаврату, які продовжували спілкування зі старшокурсниками після їхніх виступів.

Бажаємо подальших наукових творчих успіхів молодим дослідникам!