У вівторок, 12 квітня 2024 року, на запрошення дирекції ННІ лісового та садово-паркового господарства, відбулося плідне обговорення ОПП другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спеціальності 205 лісове господарство з начальником відділу лісового господарства Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Валерієм Арманашем. На зустрічі також були присутні гарант ОПП професор Леонід Осадчук, члени робочої групи професор Микола Лісовий, завідувач кафедри лісової таксації та лісовпорядкування доцент Іван Ільків та доцент Петро Хомюк. Під час обговорення всі присутні зійшлися на думці про необхідність підвищення рівня підготовки випускниками магістратури у інформаційному забезпеченні лісогосподарської діяльності та збільшення кількості практичних занять на підприємствах галузі. За результатами обговорення буде підготовлена рецензія освітньо-професійної програми, де будуть висвітлені відповідні поради.