15 березня 2024 р. відбулася чергова зустріч членів робочої групи, відповідальних за підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» із випускниками кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології. В ході зустрічі обговорювалися навчальний план та освітньо-професійна програма «Ландшафтна архітектура» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Випускники Сирватка А.О. та Кучерявий В.С. висловили свої думки щодо підготовки фахівців з ландшафтної архітектури у НЛТУ України. В процесі обговорення члени робочої групи та випускники обмінялися думками щодо вдосконалення ОПП «Ландшафтна архітектура» другого (магістерського) рівня вищої освіти.