18 березня 2024 року відбулось обговорення освітньо-професійних програм другого (магістерського) рівня вищої освіти Ландшафтна архітектура зі спеціальності 191 Архітектура та містобудування та Садово-паркове господарство зі спеціальності 206 Садово-паркове господарство  за участі здобувачів вищої освіти (студентів групи А-51м і студентів групи СПГ-51м), викладачів кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології та дирекції ННІ лісового і садово-паркового господарства.

У процесі обговорення відбувся обмін думками учасників освітнього процесу щодо особливостей навчання за освітньо-професійними програмами  та отримані пропозиції від здобувачів вищої освіти щодо покращення якості навчального процесу і підготовки кваліфікованих фахівців із ландшафтної архітектури та садово-паркового господарства.