Відбулася робоча зустріч працівників ННІ ЛСПГ з директором філії «Вигодське лісове господарство» Ігорем Лазорко та лісничим Болехівського лісництва філії «Болехівське лісове господарство» Іваном Білянським. Під час зустрічі крім обміну думками щодо стану справ у лісовій галузі та в лісівничій освіті, перспектив налагодження довгострокової співпраці детально обговорювалися аспекти щодо покращення ОПП зі спеціальності 205 “Лісове господарство” другого (магістерського) рівня вищої освіти з урахуванням сучасних підходів і технологій організації та ведення лісового господарства. Належну увагу було приділено питанням щодо включення в освітньо-професійну програму компонентів сучасного програмного забезпечення, яке впроваджено сьогодні на практиці, зокрема «електронний лісорубний квиток», «матеріально-грошова оцінка» та питанням нормативно-правової бази. Директор ННІ ЛСПГ професор Степан Миклуш підкреслив, що сьогодні студенти мають змогу самі будувати індивідуальну освітню траєкторію, яка б забезпечувала опанування необхідних компетентностей відповідно до їхнього майбутнього працевлаштування. Висловлені лісівниками-практиками пропозиції будуть враховані при затверджені нової редакції ОПП.