Велика заслуга у забезпеченні якісної підготовки екологів та фахівців лісового і садово-паркового господарств належить висококваліфікованому науково-педагогічному колективу кафедри. Вагомий внесок у навчально-виховний процес зробили доктори наук, професори С.В. Шевченко, Г.О. Бачинський, Г.О. Лебединець, В.П. Кучерявий, які сформували на базі своїх наукових досліджень окремі напрями екологічної підготовки студентів.
Садово-паркове господарство й ландшафтна архітектура розвивалися за активної участі доцентів А.Д. Жирнова, Н.А. Сірооченко, І.В. Шукеля, А.П. Диди, Р.Б. Дудина, старших викладачів Л.В. Пархуця, О.Р. Олейнюк, асистента Т.М. Левуся, які мають чималий практичний досвід у створенні об’єктів ландшафтної архітектури.