Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ БАКАЛАВР

Спеціальність 191 «Архітектура та Містобудування» ОПП «Ландшафтна архітектура»

 • Нарисна геометрія
 • Екологія
 • Архітектурно-ландшафтна графіка
 • Основи архітектурного проектування
 • Рисунок, живопис, скульптура
 • Композиція
 • Архітектурне проектування
 • Історія архітектури та містобудування
 • Грунтознавство
 • Ландшафтна архітектура
 • Технологія будівництва
 • Основи містобудування
 • Матеріалознавство
 • Будівельні вироби
 • Історія мистецтв
 • Мистецька спадщина України
 • Історія ландшафтної архітектури
 • Інженерне обладнання будівель
 • Урбоекологія
 • Інженерний благоустрій населених місць
 • Декоративна дендрологія
 • Садово-паркова композиція
 • Квітники і газони
 • Основи ландшафтного дизайну
 • Топіарне мистецтво
 • Озеленення інтер’єрів
 • Реставрація та реконструкція архітектурних об’єктів

Навчальні практики:

 • Основи архітектурного проектування
 • Основи геодезії
 • Грунтознавство
 • Ботаніка
 • Рисунок, живопис
 • Технологія будівництва
 • Дендрологія

Спеціальність 206 «Садово-паркове господарство»

 • Загальна екологія
 • Грунтознавство
 • Ландшафтна архітектура
 • Озеленення населених місць
 • Історія садово-паркового мистецтва
 • Квітникарство
 • Луківництво і газони
 • Агротехніка зеленого будівництва
 • Садово-паркова композиція
 • Урбоекологія
 • Садово-паркове будівництво
 • Топіарне мистецтво
 • Образотворча грамота
 • Декоративні рослини закритого грунту
 • Фітодизайн закритого середовища
 • Оранжування
 • Ландшафтна графіка
 • Комп’ютерне проектування
 • Дендроекологія
 • Фітомеліорація
 • Основи містобудування
 • Рослини закритого грунту
 • Інженерне обладнання садово-паркових об’єктів
 • Рекультивація девастованих земель
 • Інтродукція та адаптація декоративних рослин
 • Біотехнологія декоративних рослин

Навчальні практики:

 • Грунтознавство
 • Квітникарство
 • Луківництво і газони
 • Садово-паркове будівництво
 • Топіарне мистецтво

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ МАГІСТР

Спеціальність 191 «Архітектура та Містобудування» ОПП «Ландшафтна архітектура»

 • Ландшафтне проектування
 • Теорія ландшафтного планування
 • Реконструкція, відновлення та консервація парків
 • Галузеве законодавство
 • Регіональні особливості національної архітектури
 • Міське планування
 • Паркова фітоценологія
 • Методи досліджень
 • Рекультивація та фітомеліорація
 • Лісопаркове господарство з основами лісознавства

Навчальні практики:

 • Теорія ландшафтного планування
 • Реконструкція, відновлення та консервація парків

Спеціальність 206 «Садово-паркове господарство»

 • Декоративне рослинництво
 • Консервація, реставрація та реконструкція садово-паркових об’єктів
 • Лісопаркове господарство
 • Експлуатація садово-паркових об’єктів
 • Паркознавство
 • Архітектоніка рослин
 • Дендроекологія
 • Заповідне паркознавство
 • Тепличне господарство
 • Урбанізоване грунтознавство
 • Популяційна екологія
 • Наукові методи досліджень в садово-парковому господарстві
 • Ревіталізація ландшафтів
 • Містобудівельне законодавство
 • Сучасні технології зеленого господарства
 • Методи дослідження в містобудуванні
 • Ландшафтне планування