Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • ландшафтна архітектура;
 • основи містобудування;
 • основи екології;
 • соціальні основи проектування;
 • озеленення населених місць;
 • основи теорії проектування;
 • нарисна геометрія;
 • архітектоніка рослин;
 • декоративна дендрологія;
 • урбаністика;
 • ландшафтознавство і краєзнавство;
 • містобудівельне та районне планування;
 • ландшафтне проектування;
 • квітники;
 • ландшафтний дизайн;
 • квітникарство закритого ґрунту;
 • ландшафтне планування;
 • ґрунтознавство з основами геології;
 • історія архітектури та містобудування;
 • рекультивація;
 • типологія будівель та споруд;
 • паркова фітоценологія;
 • декоративне рослинництво;
 • садово-паркова композиція;
 • газони;
 • тепличне господарство;
 • агротехніка зеленого будівництва;
 • будівництво та експлуатація садово-паркових об’єктів;
 • лісопаркове господарство; – озеленення інтер’єрів;
 • рекреаційне лісівництво та лісопарки; – ландшафтна графіка;
 • урбоекологія;
 • архітектурне матеріалознавство;
 • фітомеліорація;
 • основи теорії споруд;
 • історія мистецтва;
 • конструкції будівель та споруд;
 • історія садово-паркового мистецтва;
 • інженерне обладнання будівель і споруд;
 • рекреаційні ресурси та курортологія;
 • інженерний благоустрій та транспорт;
 • садово-паркове будівництво;
 • консервація, реставрація та реконструкція садово-паркових об’єктів;
 • рисунок, живопис, скульптура;
 • містобудівельне законодавство;
 • об’ємно-просторова композиція;
 • дендропроектування;
 • образотворча грамота.

Навчальні практики на кафедрі ЛА, СПГ та урбоекології

Спеціальності «Садово-паркове господарство»

 • ґрунтознавство;
 • агротехніка зеленого будівництва;
 • лісопаркове господарство;
 • тепличне господарство;
 • будівництво та експлуатація садово-паркових об’єктів.

Спеціальності «Ландшафтна архітектура»

 • ґрунтознавство;
 • декоративна дендрологія;
 • рисунок, живопис;
 • садово-паркова композиція;
 • газони;
 • квітники;
 • садово-паркове будівництво;
 • консервація, реставрація та реконструкція садово-паркових об’єктів;
 • історія архітектури та містобудування;
 • архітектурно-ландшафтне проектування;
 • паркова фітоценологія.