У науковому напрямку працівники кафедри проводять фундаментальні та прикладні наукові дослідження з проблем лісового насінництва, лісового і декоративного розсадництва, штучного лісовідновлення і лісорозведення, плантаційного лісовирощування, лісової меліорації та ін., забезпечують підготовку наукових кадрів найвищої кваліфікації через аспірантуру і докторантуру. На кафедрі є належно оснащена навчально-лабораторна база: спеціалізовані лабораторії для виконання лабораторних робіт та проведення науково-дослідної роботи студентів. У розпорядженні кафедри є лісовий і декоративний розсадники та науково-дослідна лабораторія культури тканин, де студенти отримують необхідні практичні навички, а аспіранти, докторанти, здобувачі наукових ступенів і викладачі мають можливості  для проведення наукових досліджень.