<strong>1. Бланк заяви закріплення за відповідною кафедрою для дипломного проектування:</strong>

– Бланк заяви для рівня освіти бакалавр: Завантажити .docx Завантажити .pdf

– Бланк заяви для рівня освіти магістр: Завантажити .docx Завантажити .pdf

<strong>2. Угода база практики:</strong>

– Бланк угоди бази практики: Завантажити .docx Завантажити .pdf

<strong>3. Скерування на практику</strong>:
<strong>4. Бланк щоденника переддипломної практики:</strong>
<strong>5. Титульна сторінка звіту з переддипломної практики:</strong>

– бакалавра: Завантажити

– магістра: Завантажити

<strong>6. Титульна сторінка та завдання кваліфікаційної роботи</strong>
<strong>7. Подання Голові Екзаменаційної комісії:</strong>

7.1. Спеціальність 191 архітектура та містобудування, освітня програма “Ландшафтна архітектура”:

– бакалавр: Завантажити .docx Завантажити .pdf

– магістр: Завантажити .docx Завантажити .pdf

7.2. Спеціальність 205 лісове господарство, освітня програма “Лісове господарство”

– бакалавр: Завантажити .docx Завантажити .pdf

– магістр: Завантажити .docx Завантажити .pdf

7.3. Спеціальність 205 лісове господарство, освітня програма “Мисливське господарство”

– бакалавр: Завантажити .docx Завантажити .pdf

– магістр: Завантажити .docx Завантажити .pdf

7.4. Спеціальність 206 садово-паркове господарство, освітня програма “Садово-паркове господарство”

– бакалавр: Завантажити .docx Завантажити .pdf

– магістр: Завантажити .docx Завантажити .pdf

<strong>8. ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про підготовку і захист кваліфікаційної роботи бакалавра в Навчально-науковому інституті лісового і садово-паркового господарства</strong>

– Завантажити Положення: Завантажити

<strong>9. ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про підготовку і захист кваліфікаційної роботи магістра в Навчально-науковому інституті лісового і садово-паркового господарства</strong>

– Завантажити Положення: Завантажити