Науковий ступінь:
кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання:
доцент
Посада:
доцент кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України
Номер(и) телефону:

E-mail:

Коротка біографічна довідка

Народився 1974 року в м. Золочеві Львівської області.
Освіта вища. Закінчив Український державний лісотехнічний університет (Національний лісотехнічний університет України) за спеціальністю – “лісове господарство”.
Кваліфікація – інженер.
Науковий ступінь – кандидат сільськогосподарських наук.
Спеціальність – 06.03.03 – лісознавство і лісівництво.
Кандидатська дисертація захищена у спеціалізованій вченій раді Українського державного лісотехнічного університету (Національний лісотехнічний університет України) у 2000 році.
Вчене звання – доцент, посада – доцент кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України.
Вчене звання присвоєне по кафедрі ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України.
З 1995 року ‒ в Національному лісотехнічному університеті України на посадах – стажист-дослідник, аспірант, асистент, старший викладач, доцент кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України.

Основні наукові інтереси

Продуктивність та комплексне використання лісових насаджень за участю інтродукованих видів сосни.

Дисципліни, що викладає

Ботаніка, підсочка лісу та лісохімія.

Основні наукові праці

Підручники:

 • Коліщук В.Г. Ботаніка / В.Г. Коліщук, М.І. Сорока, . – Львів: Світ, 2011. – 507 с.

Навчальні посібники:

 • Рябчук В.П. Підсочка лісу та лісохімія / В.П. Рябчук, В.М. Гриб, Л.С. Осадчук, Т.В. Юськевич. – Київ: Інкос, 2012. – 204 с.

Методична література:

 • Рябчук В.П. Підсочка лісу та лісохімія [Текст] : практикум [для студ. вищ. навч. закл.] / В.П. Рябчук, Л.С. Осадчук, Т.В. Юськевич. – Львів: УкрДЛТУ, 2003. – 110 с.
 • Коліщук В.Г. Ботаніка. Анатомія та морфологія [Текст] : конспект лекцій [для студ. вищ. навч. закл.] / В.Г. Коліщук, М.І. Сорока, Т.В. Юськевич. – Львів: РВВ УкрДЛТУ, 2004. – 164 с.
 • Рябчук В.П. Підсочка лісу та лісохімія [Текст] : курс лекцій [для студ. вищ. навч. закл.] / В.П. Рябчук, Л.С. Осадчук, Т.В. Юськевич. – Львів: НЛТУ України, 2005. – 134 с.
 • Сорока М.І. Ботаніка. Систематика рослин. [Текст] : практикум [для студ. вищ. навч. закл.] / М.І. Сорока, Т.В. Юськевич, Н.Є. Горбенко – Львів: РВВ НЛТУ України, 2006. – 216 с.
 • Коліщук В.Г. Ботаніка. Систематика рослин. [Текст] : конспект лекцій [для студ. вищ. навч. закл.] / В.Г. Коліщук, М.І. Сорока, Т.В. Юськевич. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2009. – 300 с.

Наукові статті:

 • Характеристика каніфолі із живиці окремих інтродукованих видів хвойних // Міжвідомч. наук.-техн. зб. лісове господ., лісова, паперова і деревообр. пром-сть: – Львів: УкрДЛТУ. – 2004. Вип. 29. – С. 65-69.
 • Особливості будови кореневої системи сосни чорної австрійської (Pinus nigra Arn.) в умовах Малого Полісся // Наук. вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2005. – Вип. 15.4. С. 67-70.
 • Сировинні ресурси для заготівлі живиці в Україні // Наук. вісник: зб. наук.–техн. праць. Вип. 19.8, Львів, НЛТУ України, 2009. С. 66-70.
 • Поширення Pinus nigra Arn. та Pіnus pallasiana D. Don у лісових насадженнях Західного регіону України // Наук. вісник: зб. наук.–техн. праць. Вип. 21.17, Львів, НЛТУ України, 2011. С. 74-76.

Патенти на винахід:

 • Пат. 79393 Україна, МПК А01G23/10. Стимулятор виходу живиці для підсочки сосни звичайної: Пат. 79393 Україна, МПК А01G23/10 Осадчук Л.С., Рябчук В.П, Юськевич Т.В. (Україна); Національний лісотехнічний університет України. № а200600122; Заявл. 03.01.2006; Опубл. 11.06.2007. Бюл. № 8. – 4 с.
 • Пат. 96518 Україна, МПК А01G23/10; А01G23/14; Закритий спосіб підсочки сосни звичайної. Пат. 96518 Україна, МПК А01G23/10; А01G23/14; Осадчук Л.С., Рябчук В.П, Юськевич Т.В. (Україна);Національний лісотехнічний університет України. – № а201006331; заявл. 25.05.2010, опубл. 10.11.2011, Бюл. № 21. – 4 с.