Завідувач кафедри, проф.
Осадчук Леонід Семенович
  • Адреса: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103, навчальний корпус №4, 79057
  • Тел.: (032) 239-27-00, (032) 239-27-11

Всі викладачі кафедри мають науковий ступінь доктора чи кандидата наук. Заняття з усіх навчальних дисциплін ведеться за підручниками, навчальними посібниками чи конспектами лекцій, написаними співробітниками кафедри.
У Музеї деревини створена унікальна колекція деревини (610 взірців) та отримано Міжнародний акронім на науковий гербарій з ботаніки.

Розроблено 12 рекомендацій з підвищення продуктивності лісів.

Дипломне проектування ведеться з урахуванням сучасних досягнень науки та вимог виробництва.
Кафедра підтримує тісні зв’язки з навчальними та науковими закладами Росії, Білорусії, Молдови, Польщі, Словаччини, Чехії, Австрії, Італії, Німеччини, Швеції та інших країн.