Осадчук Леонід Семенович
завідувач кафедри ботаніки, деревинознавства і недеревних ресурсів лісу, професор
Адреса
м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103, навчальний корпус №4, 79057
E-mail
botany-ilspg@nltu.edu.ua
Тел.
(032) 239-27-00, (032) 239-27-11

На кафедрі викладають наступні навчальні дисципліни: ботаніка, дендрологія, біологія, геоботаніка, деревинознавство, лісове товарознавство, недеревні ресурси лісу, підсочка лісу та лісохімія, основи наукових досліджень, системи технології лісового господарства, лісова сертифікація, гербологія та ін. Дисципліни забезпечені підручниками і навчальними посібниками, написаними викладачами кафедри: ботаніка (проф. Коліщук В.Г., проф. М.І. Сорока, доц. Т.В. Юськевич, доц. Г.Б. Лукащук), дендрологія (доц. А.Д. Шовган, доц. В.Я. Заячук), підсочка лісу та лісохімія (проф. В.П. Рябчук, проф. Л.С. Осадчук, доц. Т.В. Юськевич), недеревна продукція лісу (проф. В.П. Рябчук), деревинознавство і лісове товарознавство (проф. В.П. Рябчук, проф. І.С. Вінтонів, доц. О.П. Божок, доц. І.М. Сопушинський), основи наукових досліджень (проф. В.П. Рябчук).

Професорсько-викладацький склад кафедри організовує навчальний процес та науково-дослідну роботу серед студентської молоді. Наукові роботи студентів неодноразово посідали призові місця на всеукраїнських конкурсах наукових робіт. Кафедра постійно підтримує тісні зв’язки із вищими навчальними закладами Білорусії, Молдови, Польщі, Словаччини, Чехії, Швеції, Франції, Австрії Італії, США та інших країн.

На кафедрі зберігається Гербарій Національного лісотехнічного університету України. У 2011 році Гербарій отримав міжнародний акронім LWFU і внесений до реєстру національних гербаріїв України. У ході формування його фондів до нього увійшли колекції навчальних установ, які були попередниками Національного лісотехнічного університету України: Крайової школи лісового господарства, створеної у 1874 році, Вищої Крайової школи лісового господарства (1908), рільничо-лісового факультету Львівської Політехніки, лісового факультету Львівської політехніки, Львівського лісотехнічного інституту (згодом перейменованого в Український державний лісотехнічний університет і Національний лісотехнічний університет України). Загальна кількість одиниць зберігання приблизно 13 000, науковий гербарій має близько 3 500 зразків, навчальний – 10 000. Гербарій тропічних рослин – близько 300 аркушів, історичні збори – близько 300 аркушів.

Теперішній вигляд та комплектацію кафедральна гербарна одержала завдяки багаторічній (з них 30 років на кафедрі) невтомній праці проф. В.Г. Коліщука, світового спеціаліста в галузях екологічної морфології рослин та дендрохронології. Неоціненний вклад у справу збереження та доповнення наукових гербаріїв і колекцій кафедри внесли проф. Т.М. Бродович, доц. Б.Й. Цибик, доц. Г.Ф. Трубіцький, асист. Н.Ф. Прикладівська та П.О. Циганков, ст. лаборант В.О. Куркевич.

Сучасна структура гербарію  – це три великі відділи (навчальні колекції, наукові гербарії, історичні наукові колекції), які відображають історію досліджень флори Західного регіону України, а також містять матеріали, одержані по делектусу практично з усіх континентів світу, які об’єднані єдиними правилами функціонування. Кураторами окремих колекціє є проф. Сорока М.І., доц. Шовган А.Д, доц. Лукащук Г.Б., ст. викл. Колодій Т.В.

На кафедрі функціонує “Музей деревини” в якому експонується єдина в Україні колекція деревини, зібрана проф. Євстахієм Волощаком на початку XX ст. Вона містить взірці деревини (поперечний, радіальний та тангентальний зрізи) понад 600 видів з усієї Земної кулі й належить до унікальних колекцій Європи і світу.

У Музеї деревини постійно проводяться екскурсії та зустрічі із науковцями, слухачами курсів підвищення кваліфікації, студентами коледжів та школярами.

При кафедрі також функціонує Мала лісова академія, завдання якої полягає в підборі, подальшому навчанні і вихованні здібних дітей, підготовці до вступу в університет, допомозі молоді у виборі наукової мети, залученні її до наукової творчості, активного процесу навчання.