Науковий ступінь:
доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання:
професор
Посада:
завідувач кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України
Номер(и) телефону:
+38(032)258-41-99
E-mail:
losadchuk@nltu.edu.ua

Коротка біографічна довідка

Народився 1965 року у с. Свірж Перемишлянського району Львівської обл. Освіта вища. Закінчив Львівський лісотехнічний інститут (Національний лісотехнічний університет України) у 1990 р. за спеціальністю – “лісове господарство”. Кваліфікація – інженер.
З 1990 року в Національному лісотехнічному університеті України на посадах – інженера, завідувача лабораторії, а з вересня 1995 р на викладацькій роботі:. асистентом кафедри лісових культур і деревинознавства, з вересня 1999 р. доцентом кафедри лісових культур і деревинознавства, з липня 2000 р. доцентом кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу, з листопада 2014 р. – на посаді завідувача кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу.
Наукову ступінь – кандидат сільськогосподарських наук за спеціальністю – 06.03.03. – лісівництво та лісознавство здобув у 1997 році в Українському державному лісотехнічному університеті (Національний лісотехнічний університет України). У 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук на тему: “Смолопродуктивність сосни звичайної та шляхи її підвищення в умовах України”. Вчене звання професора кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу присвоєне у 2015 р.
Автор і співавтор понад 100 науково-методичних праць – наукові статті, навчальні підручники та посібники, монографії, методичні розробки, патенти на винаходи. Керівник та головний виконавець ДБ та ГД науково-дослідних робіт. Приймав участь у розробці державних стандартів України. Є членом спеціалізованої вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій в НЛТУ України, членом-кореспондентом Лісівничої Академії наук. За досягнуті успіхи у науково-педагогічний роботі нагороджений грамотою Львівської обласної держадміністрації.

Основні наукові інтереси

Лісівничі, селекційні та технологічні методи підвищення продуктивності недеревинних ресурсів лісу.
Кваліметрія та стандартизація лісової продукції.
Дослідження будови та фізико-механічних властивостей деревини

Дисципліни, що викладає

Лісове товарознавство,
Недеревні ресурси лісу,
Підсочка лісу та лісохімія,
Управління науковими проектами

Основні наукові праці

Навчальні посібники:

 • Підсочка лісу та лісохімія. Навч. посібник. – Київ: Інкос, 2012. – 178 с.

Методична література:

 • Підсочка лісу та лісохімія : практикум [для студ. вищ. навч. закл.]. – Львів: УкрДЛТУ, 2003. – 110 с.
 • Підсочка лісу та лісохімія : курс лекцій [для студ. вищ. навч. закл.]. – Львів: НЛТУ України, 2005. – 134 с.
 • Практикум з недеревної продукції лісу та підсобного господарства. – Львів: УкрДЛТУ, 2000. – 161 с.

Монографії:

 • Смолопродуктивність соснових насаджень в умовах України. Монографія. – К.: Наукова столиця, 2017. – 364 с.
 • Відтворення соснових деревостанів Східного Полісся України. Монографія. – Київ: ЦП Компрінт, 2016. – 234 с.

Наукові статті:

 • The Lviv collection of wood samples collected by Eustachy Wołoszczak (1835–1918) // ROCZNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA DENDROLOGICZNEGO. – 2017 – Vol. 65 . P. 35‒44.
 • Особенности роста и смолопродуктивность реликтовой сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в Украинских Карпатах // Stiinta agricola, nr. 2 (2017) С. 71-77.
 • Роль недеревних ресурсів лісу для сталого ведення лісового господарства в Україні // Наукові праці лісівничої академії наук України : збірник наукових праць Львів : РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип.. – С. 187-191.
 • Смолопродуктивність екотипів сосни звичайної в Україні // Наук. вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.4. – С. 24-29.
 • Біосинтез пластидних пігментів у хвої дерев сосни звичайної різних категорій смолопродуктивності // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія “Лісівництво та декоративне садівництво”. − К. : ВЦ НУБіП, 2013. − Вип. 187, ч. 2.− С. 78-84.
 • Морфолого-таксаційні особливості дерев сосни звичайної різних категорій смолопродуктивності // Наук. вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.03. – С. 17-22.
 • Селекційні основи підвищення смолопродуктивності соснових насаджень / Науковий вісник УкрДЛТУ: Збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. 2005. Вип. 15.3. С. 56-60.
 • Смолопродуктивність культур сосни звичайної різної густоти садіння / Науковий вісник НАУ: Лісівництво. Декоративне садівництво К.: НАУ. 2006. Вип. 103. С. 40-44.
 • Лісівничі та технологічні методи підвищення смолопродуктивностіі сосни звичайної / Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць Львів : РВВ НЛТУ України. – 2008. – Вип. 6. – С. 61-64.

Патенти на винахід:

 • Пат. 79393 Україна, МПК А01G23/10. Стимулятор виходу живиці для підсочки сосни звичайної: Пат. 79393 Україна, МПК А01G23/10 Осадчук Л.С., Рябчук В.П, Юськевич Т.В.; НЛТУ України. — № а200600122; Заявл. 03.01.2006; Опубл. 11.06.2007. Бюл. № 8. – 4с.
 • Пат. 96518 Україна, МПК А01G23/10; А01G23/14. Закритий спосіб підсочки сосни звичайної: Пат. 96518 Україна, МПК А01G23/10; А01G23/14 Осадчук Л.С., Рябчук В.П, Юськевич Т.В.; НЛТУ України. — № а201006331; Заявл. 25.05.2010; Опубл. 10.11.2011. Бюл. № 21. – 4 с.