Осадчук Леонід Семенович

 

Нуковий ступінь:
доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання:
професор
Посада:
завідувач кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України
Номер телефону:
+38(032)258-41-99
 

 

Коротка біографічна довідка

Народився 1965 року у с. Свірж Перемишлянського району Львівської обл. Освіта вища. Закінчив Львівський лісотехнічний інститут (Національний лісотехнічний університет України) у 1990 р. за спеціальністю – “лісове господарство”. Кваліфікація – інженер.

З 1990 року в Національному лісотехнічному університеті України на посадах – інженера, завідувача лабораторії, а з вересня 1995 р на викладацькій роботі:. асистентом кафедри лісових культур і деревинознавства, з вересня 1999 р.  доцентом кафедри лісових культур і деревинознавства, з липня 2000 р.  доцентом кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу, з листопада 2014 р. – на посаді завідувача кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу.

Наукову ступінь – кандидат сільськогосподарських наук за спеціальністю – 06.03.03. – лісівництво та лісознавство здобув у 1997 році в Українському державному лісотехнічному університеті (Національний лісотехнічний університет України). У 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук на тему: “Смолопродуктивність сосни звичайної та шляхи її підвищення в умовах України”. Вчене звання професора кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу присвоєне у 2015 р.

Автор і співавтор понад 100 науково-методичних праць – наукові статті, навчальні підручники та посібники, монографії, методичні розробки, патенти на винаходи. Керівник та головний виконавець ДБ та ГД науково-дослідних робіт. Приймав участь у розробці державних стандартів України. Є членом спеціалізованої вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій  в НЛТУ України, академіком Лісівничої Академії наук. За досягнуті успіхи у науково-педагогічний роботі нагороджений грамотою Львівської обласної держадміністрації.

Основні наукові інтереси

Лісівничі, селекційні та технологічні методи підвищення продуктивності недеревинних ресурсів лісу.

Кваліметрія та стандартизація лісової продукції.

Дослідження будови та фізико-механічних властивостей деревини

Дисципліни

Лісове товарознавство,

Недеревні ресурси лісу,

Підсочка лісу та лісохімія,

Управління науковими проектами

Основні наукові праці

Навчальні посібники:

 1. Підсочка лісу та лісохімія: навч. посібник. Київ: Інкос, 2012. 178 с.

 

Методична література:

 1. Підсочка лісу та лісохімія : практикум:. Львів: УкрДЛТУ, 2003. 110 с.
 2. Підсочка лісу та лісохімія: курс лекцій. Львів: НЛТУ України, 2005. 134 с.
 3. Практикум з недеревної продукції лісу та підсобного господарства. Львів: УкрДЛТУ, 2000. 161 с.

 

Монографії:

 1. Смолопродуктивність соснових насаджень в умовах України. Монографія.  К.: Наукова столиця, 2017. 364 с.
 2. Відтворення соснових деревостанів Східного Полісся України. Монографія.  Київ: ЦП Компрінт, 2016. 234 с.

 

Наукові статті:

 1. Biochemical markers of vital biodestruction in common oak (Quercus robur). Biosystems Diversity. 2019. 27(4), 314–321. doi:10.15421/011941.
 2. The Lviv collection of wood samples collected by Eustachy Wołoszczak (1835–1918). ROCZNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA DENDROLOGICZNEGO. 2017  Vol. 65 . P. 35‒44.
 3. Особенности роста и смолопродуктивность реликтовой сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в Украинских Карпатах. Stiinta agricola, nr. 2 (2017) С. 71-77.
 4. Роль недеревних ресурсів лісу для сталого ведення лісового господарства в Україні. Наукові праці лісівничої академії наук України : збірник наукових праць. Львів : РВВ НЛТУ України. 2016. Вип.. С. 187-191.
 5. Смолопродуктивність екотипів сосни звичайної в Україні. Наук. вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Львів : РВВ НЛТУ України. 2013. Вип. 23.4. – С. 24-29.
 6. Біосинтез пластидних пігментів у хвої дерев сосни звичайної різних категорій смолопродуктивності. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія “Лісівництво та декоративне садівництво”. К. : ВЦ НУБіП, 2013. Вип. 187, ч. 2.С. 78-84.
 7. Морфолого-таксаційні особливості дерев сосни звичайної різних категорій смолопродуктивності. Наук. вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Львів : РВВ НЛТУ України. 2014. Вип. 24.03. С. 17-22.
 8. Селекційні основи підвищення смолопродуктивності соснових насаджень. Науковий вісник УкрДЛТУ: Збірник науково-технічних праць. Львів: УкрДЛТУ. 2005. Вип. 15.3. С. 56-60.
 9. Смолопродуктивність культур сосни звичайної різної густоти садіння. Науковий вісник НАУ: Лісівництво. Декоративне садівництво К.: НАУ. 2006. Вип. 103. С. 40-44.
 10. Лісівничі та технологічні методи підвищення смолопродуктивностіі сосни звичайної Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць. Львів : РВВ НЛТУ України. 2008. Вип. 6. С. 61-64.

 

Патенти та авторські свідоцтва:

 1. А.с. №190729. Україна. Назва сорту: БЖ 6. Сосна звичайна Pinus sylvestris L., ботанічний таксон / Сбитна М.В., Фучило Я.Д., Осадчук Л.С., Шлончак Г.А. (Україна); Заявка № 17293001, дата держ. реєстрації: 06.04.2017 р., дата реєстрації прав 23.04.2019 р. // Охорона прав на сорти рослин: Бюлетень / Український інститут експертизи сортів рослин. – Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю. – 2019. – Вип. 2. – С.359.
 2. Пат. 79393 Україна, МПК А01G23/10. Стимулятор виходу живиці для підсочки сосни звичайної: Пат. 79393 Україна, МПК А01G23/10 Осадчук Л.С., Рябчук В.П, Юськевич Т.В.; НЛТУ України. — № а200600122; Заявл. 03.01.2006; Опубл. 11.06.2007. Бюл. № 8. – 4с.