Осадчук Леонід Семенович

 

Нуковий ступінь:
доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання:
професор
Посада:
завідувач кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України
Номер телефону:
+38(032)258-41-99
 

Scopus   Web of Science   Orcid   Google Scholar

 

Коротка біографічна довідка

Народився 1965 року у с. Свірж Перемишлянського району Львівської обл. Освіта вища. Закінчив Львівський лісотехнічний інститут (Національний лісотехнічний університет України) у 1990 р. за спеціальністю – “лісове господарство”. Кваліфікація – інженер.

Наукову діяльність розпочав з 1990 року в Національному лісотехнічному університеті України на посадах – інженера, завідувача лабораторії, а з вересня 1995 р на викладацькій роботі:. асистентом кафедри лісових культур і деревинознавства, з вересня 1999 р. доцентом кафедри лісових культур і деревинознавства, з липня 2000 р. доцентом кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу, з листопада 2014 р. – на посаді завідувача кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу.

Наукову ступінь – кандидат сільськогосподарських наук за спеціальністю – 06.03.03. – лісівництво та лісознавство здобув у 1997 році в Українському державному лісотехнічному університеті (Національний лісотехнічний університет України). У 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук на тему: “Смолопродуктивність сосни звичайної та шляхи її підвищення в умовах України”. Вчене звання професора кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу присвоєне у 2015 р.

Автор і співавтор понад 100 науково-методичних праць – наукові статті, навчальні підручники та посібники, монографії, методичні розробки, патенти на винаходи. Керівник та головний виконавець ДБ та ГД науково-дослідних робіт. Гарант освітньої програми 205 Лісове господарство. Приймав участь у розробці державних стандартів України. Є членом спеціалізованої вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій в НЛТУ України, академіком Лісівничої Академії наук, член редколегії журналу “Науковий вісник НЛТУ України”. Постійно бере участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях та симпозіумах. Здійснює керівництво аспірантами, підготовкою кваліфікаційних робіт магістрів та бакалаврів.

Керівник та головний виконавець ДБ та ГД науково-дослідних робіт. Гарант освітньої програми 205 Лісове господарство. Приймав участь у розробці державних стандартів України. Є членом спеціалізованої вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій в НЛТУ України, академіком Лісівничої Академії наук, член редколегії журналу “Науковий вісник НЛТУ України”. Постійно бере участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях та симпозіумах.

У науково-практичній співпраці з державними, приватними підприємствами та правоохоронними органами працює над аспектами покращення оцінки якості лісопродукції з деревини, а також над шляхами запобіганню незаконного обігу деревини в Україні. Лише за останні роки було здійснено більше ста досліджень та підготовлені відповідні наукові експертні висновки.

 

Основні наукові інтереси

Лісівничі, селекційні та технологічні методи підвищення продуктивності недеревинних ресурсів лісу. Дослідження будови та властивостей деревини та оцінка якості лісопродукції з деревини та її характеристик

Дисципліни

“Лісове товарознавство”, “Недеревні ресурси лісу”, “Підсочка лісу та лісохімія”, “Стандартизація лісових товарів”, “Методологія лісівничої науки”

Основні наукові праці

Фахові видання

 1. Regional climate moderately influences species-mixing effect on tree growth-climate relationships and drought resistance for beech and pine across Europe (2022) / Géraud de Streel, François Lebourgeois, Christian Ammer, Leonid Osadchuk, … Quentin Ponette/ Forest Ecology and Management. Vol. 520, Art. 120317. 60 p. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2022.120317.
 2. Hrynyk H.H., Osadchuk S.L., Kondratiuk L.M., Hrynyk O.M., Gryb V.M., Melnyk V I. and Likhanov A. F. (2021) Statistical justification of the required samples’ size oak sawn timber batch. FORESTRY IDEAS, 2021, vol. 27, No 1 (61): 182-194.
 3. Likhanov, A. F., Sereda, O. V., Gryb, V. M., Melnyk, V. I., Osadchuk, L. S., &Yuskevych, ( 2019). Biochemical markers of vital biodestruction in common oak (Quercus robur). Biosystems Diversity, 27(4), 314–321. https://doi:10.15421/011941.

4.. Осадчук Л.С., Коляджин І.І., Кондратюк Л.М. (2021). Сучасний стан та поширення Pinus mugo Turra в Українських Карпатах. Наукові праці Лісівничої академії наук України: збірник наукових праць, вип. 22, 68-76.

 1. Хомюк, П. Г., Осадчук, Л. С., & Портах, С. В. (2021). Становлення та особливості застосування нормативів з таксації товарної структури запасів деревостанів і заготовлених круглих лісоматеріалів. Науковий вісник НЛТУ України, 31(3), 14-21. https://doi.org/10.36930/40310302.

6.Осадчук Л.С., Кондратюк Л.М. (2018). Смолопродуктивність соснових деревостанів в Україні // Наукові праці лісівничої академії наук України : збірник наукових праць, вип. 16. С. 24-30.

 1. Осадчук Л. С., Трикур В. В. (2018). Поширення Potentilla erecta (L.) Raeusch. в умовах Закарпатського передгір’я. Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць*. Львів : РВВ НЛТУ України. Вип. 28.11. С. 9-13.
 2. Soroka M., Osadchuk L., Shovgan A. (2017 ). The Lviv collection of wood samples collected by Eustachy Wołoszczak (1835–1918) Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Vol. 65 . P. 35-44.
 3. Осадчук Л.С., Рябчук В.П., Гречаник Р.М. (2016). Роль недеревних ресурсів лісу для сталого ведення лісового господарства в Україні. Наукові праці лісівничої академії наук України : збірник наукових праць Львів : РВВ НЛТУ України. Вип.. С. 187-191.

 Монографії, підручники, посібники

 1. Смолопродуктивність соснових насаджень в умовах України. Монографія. К.: Наукова столиця, 2017. 364 с.
 2. Відтворення соснових деревостанів Східного Полісся України. Монографія. Київ: ЦП Компрінт, 2016. 234 с.
 3. Підсочка лісу та лісохімія: навч. посібник. Київ: Інкос, 2012. 178 с.
 4. Основи лісогосподарювання: навчальний посібник / C.І Миклуш, Ю.М. Дебринюк, В.Я. Заячук, В.О. Крамарець, Г.Т. Криницький, В. Г. Мазепа, О. Б. Михайлів, JI. С. Осадчук, М. І. Сорока, О. Г. Часковський [за ред. проф. Ю.М. Дебринюка]. Львів: Галицька Видавнича Спілка. 2022. 824 с. https://manusbook.com/9097_Basics_Forestry/702/index.html.
 5. Підсочка лісу та лісохімія : практикум:. Львів: УкрДЛТУ, 2003. 110 с.
 6. Практикум з недеревної продукції лісу та підсобного господарства. Львів: УкрДЛТУ, 2000. 161 с.
 7. Підсочка лісу та лісохімія: курс лекцій. Львів: НЛТУ України, 2005. 134 с.

Патенти та авторські свідоцтва::

 1. А.с. №190729. Україна. Назва сорту: БЖ 6. Сосна звичайна Pinus sylvestris L., ботанічний таксон / Сбитна М.В., Фучило Я.Д., Осадчук Л.С., Шлончак Г.А. (Україна); Заявка № 17293001, дата держ. реєстрації: 06.04.2017 р., дата реєстрації прав 23.04.2019 р. // Охорона прав на сорти рослин: Бюлетень / Український інститут експертизи сортів рослин. – Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю. – 2019. – Вип. 2. – С.359.
 2. Стимулятор виходу живиці для підсочки сосни звичайної / Осадчук Л.С.,Рябчук В.П., Юськевич Т.В.; Пат. 79393 Україна, МПК А01G23/10 Національний лісотехнічний університет України. № а200600122; Заявл. 03.01.2006; Опубл. 11.06.2007. Бюл. № 8. – 4 с.
 3. Закритий спосіб підсочки сосни звичайної звичайної / Осадчук Л.С., Рябчук В.П., Юськевич Т.В.; Пат. 96518 Україна, МПК А01G23/10; А01G23/14; Національний лісотехнічний університет України. № а201006331; Заявл. 25.05.2010; Опубл. 10.11.2011. Бюл. № 21. – 4 с.

 Загальна кількість опублікованих праць – понад 150, у тому числі 1 навчальний підручник, 1 навчальний посібник, 2 монографії, 2 практикуми, 3 авторських свідоцтв, 7 методичних розробок, 3 статей у науково метричних базах Scopus та WoS.