Шовган Анатолій Дмитрович

 

Нуковий ступінь:
кандидат біологічних наук
Вчене звання:
доцент
Посада:
доцент кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України
 

 

Коротка біографічна довідка

Народився 1 квітня 1956 року у с. Клішківці Хотинського Чернівецької обл.

Освіта вища. Закінчив з відзнакою Львівський лісотехнічний інститут (Національний лісотехнічний університет України) за спеціальністю – «лісове господарство».

Кваліфікація – інженер.

Науковий ступінь – кандидат біологічних наук.

Спеціальність – 03.00.16. – екологія

Кандидатська дисертація захищена у 1987 році у Дніпропетровському державному університеті імені 300-річчя возз’єднання України з Росією

Вчене звання – доцент, посада – доцент кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу.

Вчене звання присвоєне по кафедрі ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу. З 1980 року в Національному лісотехнічному університеті України на посадах – молодший науковий співробітник, асистент, старший викладач, доцент кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу.

Основні наукові інтереси

Вивчення динаміки та екологічної зумовленості приросту деревних рослин. Дендрофлора та деревна рослинність в умовах природних і штучних насаджень України.

Дисципліни

Дендрологія, ботаніка

Основні наукові праці

Навчальні посібники:

 • Шовган А.Д. Дендрологія: Навчальний посібник для студентів вузів/А.Д.Шовган. – Львів: УкрДЛТУ, 2001. –152 с.
 • Шовган А.Д. Голонасінні. Практикум з дендрології: Навч.посіб./ А.Д.Шовган. – Львів: УкрДЛТУ, 2002. – 122 с.

Методична література:

 • Шовган А.Д. Типова програма навчальної дисципліни “Дендрологія” [Текст] /А.Д.Шовган , О.А.Калініченко. – К: Мін. освіти і науки України, 2000 – с.15-24
 • Шовган А. Д. Біологія. Дендрологія з основами екології рослин: Конспект лекцій [Текст] / А. Д. Шовган, Ю. А. Мельник. — Львів : УкрДЛТУ, 2004. — 96 с.
 • Методичні вказівки та завдання для контрольних робіт з дисципліни “Дендрологія” для студентів заочного факультету напряму 1304 — “Лісове і садово-паркове господарство” [Текст] / А. Д. Шовган, Ю. А. Мельник ; Нац. лісотех. унів. України. — Львів : НЛТУ України, 2008. — 30 с.
 • Дендрологія. Методичні вказівки з проведення навчальної практики для студентів лісогосподарського факультету [Текст] / А. Д. Шовган, В.Я.Заячук – Львів: УкрДЛТУ, 2001. – 41 с.

Наукові статті:

 • Дендрохронология хвойных и дуба черешчатого на территории Украинской ССР/ В.Г. Колищук, В.В.Мазяк, А.Д.Шовган // Материалы Международного рабочего совещания ” Дендрохронологические методы в лесоведении и экологическом прогнозировании ”.– Иркутск: АН СССР, 1987.–С.11-16.
 • Внутрішньовидові таксони деревних рослин з морфологічними відмінами крони / А.Д.Шовган // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів: РВВ НЛТУ України.–2008.– Вип.18.6. – с.42-47
 • Стан дендрофлори Басівського дендропарку ДП”Львівське лісове господарство” / Ю.А.Мельник, А.Д.Шовган, А.С.Мельник //Науковий вісник НЛТУ України. – Львів: РВВ НЛТУ України.– 2011. – Вип. 21.16. – С.268-274.
 • Дендрологічна інвентаризація палацового парку в с. Підгірці (Стрийського району Львівської області) / Шовган А.Д. //Международные чтения, посвященные 110-летию со дня рождения доктора биологических наук, профессора Леонида Ивановича Рубцова: материалы конференции 15-18 мая 2012 года.– К.: Моляр С.В., 2012.– с. 442-446.
 • До питання про дендрокліматичні особливості магнолій /А.Д.Шовган, Ю.А.Шовган // Науковий вісник НУБіП України Серія Лісівництво і декоративне садівництво. – К: ВЦ НУБіП України, 2012. – Вип. 171. Ч. 1 . – С. 272-275.