Сорока Мирослава Іванівна

 

Нуковий ступінь:
доктор біологічних наук
Вчене звання:
професор
Посада:
професор кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України
 

 

Коротка біографічна довідка

Народилася 2 грудня 1960 року в смт. Верховина Івано-Франківської області.

У 1983 р. із відзнакою закінчила Львівський лісотехнічний інститут (ЛЛТІ, тепер – Національний лісотехнічний університет України, м. Львів), здобувши кваліфікацію «Інженер лісового господарства» (спеціалізація «Озеленення міст і населених пунктів»).З 1985 р. працювала в заповіднику «Розточчя» на посаді молодшого наукового співробітника. У 1986 р. вступила до заочної аспірантури і в 1992 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Флора Розточчя, її охорона і використання», здобувши наукову ступінь кандидата сільськогосподарських наук.Після захисту кандидатської дисертації працювала старшим науковим співробітником Природного заповідника «Розточчя». Протягом 1992-1994 рр. працювала на кафедрі генетики, лісових культур і деревинознавства. На посаді старшого викладача цієї ж кафедри на постійній основі працювала з вересня 1998 р. У 2001 р. була обрана на посаду доцента кафедри, а в 2003 р. їй було присвоєно вчене звання доцента.

У 2010 році захистила докторську дисертацію на тему «Рослинність Розточчя: диференціація, синтаксономія, тенденції розвитку», здобувши наукову ступінь доктора біологічних наук. З 2011 року працює на посаді професора кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України. У 2012 році їй присвоєне вчене звання професора по кафедрі ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України. Є членом:

 • спеціалізованої вченої ради Д 35.072.02 в Національному лісотехнічному університеті України
 • спеціалізованої вченої ради Д26.004.09 в Національному університеті біоресурсів і природокористування України
  Наукової ради Вищої школи управління середовищем в Тухолі (Польща)
 • редколегії наукового видавництва Вищої школи управління середовищем в Тухолі (Польща)
 • редколегії журналу «Fragmenta Agronomika» (Природничий Університет у Познані, Польща)
 • науково-технічних рад заповідника «Розточчя» і Яворівського НПП.
 • Сорока М.І. є автором та співавтором близько 150 наукових праць, з них 15 монографій.

Основні наукові інтереси

Дослідження флори та рослинності на основі еколого-флористичної методики Браун-Бланке, синтаксономії рослинності

Дисципліни

Ботаніка, біологія, геоботаніка

Основні наукові праці

 1. Данилків I.С., Сорока М. I. Мохоподібні Державного заповідника “Розточчя”. – Львів : УкрДЛТУ, 1991. – 78 с.
 2. Данилків І.С., Лобачевська О. В., Мамчур З. І., Сорока М. І. Мохоподібні Українського Розточчя. – Ін-т екології Карпат, 2002. – 318 с.
 3. Сорока М. І. Аналіз флори Українського Розточчя // Праці Наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка. – Сер.: Екологічний зб. – 2. – Львів, 2001. – Т., вип. VII. – С. 143 158.
 4. Сорока М. І. Генетичні типи сосново-букових лісів Українського Розточчя // Наукові праці ЛАН України : зб. наук. праць. – Львів : НУ “Львівська політехніка”. – 2007. – Вип. 5. – С. 92 97.
 5. Сорока М. І. Об’єкти охорони мережі NATURA 2000 на території Природного заповідника „Розточчя“ // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.15. – С.13-17 .
 6. Сорока М. І. Рідкісні види рослин території проектованого Міжна¬род¬ного біосферного резервату “Розточчя” // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.4. – С. 21 29.
 7. Сорока М. І. Рідкісні та зникаючі види рослин Українського Розточчя // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львiв : Вид-во УкрДЛТУ. – 1995. – Вип. 4. – С. 77- 81.
 8. Сорока М. І. Рослинність Українського Розточчя. – Львів : Вид-во “Світ”, 2008. – 432 с.
 9. Сорока М. І. Судинні рослини Державного заповідника “Розточчя”.– Львів, УкрДЛТУ, 1990. – 278 с.
 10. Сорока М. І. Флора судинних рослин Українського Розточчя. – Львів, УкрДЛТУ, 2002. – 154 с.
 11. Сорока М. І. Флора та рослинність Природного заповідника “Розточчя” // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ УкрДЛТУ. – 2004. – Вип. 14.8. – С. 170 179.
 12. Сорока М. І. Флора та рослинність території, зарезервованої під створення міжнародного біосферного резервату “Розточчя”. Матеріали до проекту та номінаційної форми. – Львів : Вид-во НЛТУ України. Вип.1.2006. – Вип.2. 2008. – 115 с.
 13. Сорока М. І. Хвойні та змішані ліси (клас VACCINIO-PICEETEA Br.-Bl. 1939) та передумови їх природного формування на Розточчі // Наукові праці ЛАН України : зб. наук. праць. – Львів : НУ “Львівська політехніка”. – 2008. – Вип. 6. – С. 85 91.
 14. Сорока М. І. Синтаксономія рослинності Українського Розточчя / Сорока М.I. // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 1998. – Вип. 7. – С. 37 41.
 15. Коліщук В.Г., Сорока М.І., Юськевич Т.В. Ботаніка. Анатомія та морфологія. Конспект лекцій з анатомії та морфології рослин для студентів стаціонарної форми навчання. – Львів, 2004.- 163 с.
 16.  Коліщук В.Г., Сорока М.І., Юськевич Т.В. Ботаніка. Підручник. – Львів: Вид-во «Світ», 2010.- 507 с.
 17. Номінаційна форма на Міжнародний біосферний резерват «Розточчя». Львів, 2006. – 31с.
 18. Проект Міжнародного біосферного резервату «Розточчя».- Львів, 2006. – 84 с.
 19. Сорока М.И., Юськевич Т.В.Натурализация сосны черной (Pinus nigra Arn.) на Подольской возвышенности // Zarządzanie ochroną przyrody w lasach. – Tuchola: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, 2012. – Tom VI. – S. 113 –129. (MNISW=3 pkt).
 20. Сорока М. Охрана редких видов сосудистых растений и их местообитаний на территории Международного Биосферного Резервата „Расточье”// Zarządzanie ochroną przyrody w lasach. – Tuchola: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, 2012. – Tom VI. – S. 130 – 146. (MNISW=3 pkt).
 21. Сорока М. Синтаксономическая дифференциация и генезис сосново-буковых лесов Расточья // Zarządzanie ochroną przyrody w lasach. – Tuchola: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, 2013. – Tom VII. – S. 126-139. (MNISW=3 pkt).
 22. Юськевич Т., Возняк А., Сорока М. Особенности формирования лесных насаджений с участием сосны Веймутова (Pinus strobus L.) в Западном регионе Украины// Zarządzanie ochroną przyrody w lasach. – Tuchola: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, 2013. – Tom VII. – S. 68-83. (MNISW=3 pkt).
 23. Soroka M. Biodiversität und natürliche Regionen: Faktoren für Bildung Urbanoflory in der Stadt Lemberg // Lebenswerte Stadt von Morgen – Rückkehr der Natur in die Stadt. Europäische Partnerregionen-Konferenz . – Bad Langensalzа, 2009. – S. 185-193.
 24. Soroka M. Flora Roztocza Ukraińskiego / Roztoczanskie Spotkania. – Zwierzyniec, 2005. – Tom IV. – S. 227 – 237.
 25. Soroka M. Szata roślinna Roztocza Ukraińskiego // Roztocze region pogranicza przyrodniczo kulturowego. Materiały polsko-ukraińskiej konferencji naukowej. – Zwierzyniec, 2009. – Tom II. – S. 75 – 86.
 26. Swięs F., Soroka M. Aquatic plants and rush-plants of the upper Vereshitsa river valley in the region of Lvov Roztocze // Annales UMCS. – 2000. – Vol. LV. – Sectio C, Biologia. – S. 73 105. (MNISW=4 pkt).
 27. Swięs F., Soroka M. Expansion of Iva xanthiifolia Nutt. in the city of Lvov // Annales UMCS. – 1998. – Vol. LIII. – Sectio C, Biologia. – S. 93 110. (MNISW=4 pkt).
 28. Woźniak A., Soroka M. Wpływ wieloletnich uproszczeń w uprawie roli na zachwaszczenie pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) // Fragmenta Agronomica. – 2014. – 31(1). P. 113–120 (MNISW=5 pkt).
 29. Woźniak A., Soroka M. Effects of a 3-year reduced tillage on the yield and quality of grain and weed infestation of spring triticale (Triticosecale Wittmack) //International Journal of Plant Production. – 2014. – 8 (2). – P. 231-242. (IF=1.145) (MNISW=25 pkt)
 30. Woźniak A., Soroka M. Effects of long-term reduced tillage on weed infestation of pea (Pisum sativum L.) // Acta Agrobotanica – Vol. 67 (3). – 2014. – P. 119–126. (MNISW=8 pkt.)
 31. Woźniak A.,, Soroka M., Stępniowska A., Makarski B. Chemical composition of spring barley (Hordeum vulgare L.) grain cultivated in various tillage systems // Journal of Elementology. – 2014. – 19(2). – S. 597–606. (IF=0,281), (MNISW=15 pkt.).