Ільків Іван Стефанович
в.о. завідувача кафедри лісової таксації та лісовпорядкування, доцент
Адреса
м. Львів, вул. Природна, 19, навчальний корпус №6, 79057
E-mail
klt-ilspg@nltu.edu.ua
Тел.
(032) 237-27-21, (032) 239-27-46

Кафедра лісової таксації та лісовпорядкування функціонує з 1945р. спочатку як кафедра геодезії, пізніше (з 1949 р.) кафедра лісівництва, таксації і деревинознавства, а згодом – лісової таксації. У 1988 р. було здійснено об’єднання з кафедрою лісівництва і вона стала називатись: кафедра лісівництва, таксації, лісовпорядкування та геодезії. З 1994 р. після від’єднання лісівництва – як кафедра лісової таксації та лісовпорядкування. Її очолювали: ст. викл. Й.І. Коробкін (1945 1949 рр.), доц. Ф.І. Волков (1949-1950 рр.), професор М.В.Давідов (1950-1953 рр.), професор П.В. Воропанов (1954-1955 рр.), доцент Є.В.Полянський (1955-1957 рр.), доцент Й.І.Коробкін (1957-1969 рр.), доцент Г.А.Ходот (1969-1977 рр.), доцент В.П.Ковалишин (1977-1987 рр.)., професор М.П.Горошко (1988-2020 рр.), з 1 липня 2020 р. тимчасово виконує обов’язки завідувача кафедри доцент Ільків Іван Стефанович.

Навчальна, методична, наукова та практична діяльність кафедри спрямована на вирішення актуальних завдань того циклу лісівничих дисциплін, які охоплюють таксаційні закономірності дерев, деревостанів та лісових масивів, біометрію лісів і теоретичні засади лісовпорядкування, методи оцінки лісової продукції, біометричні методи інвентаризації лісу, фотограмметричні аспекти лісової картометрії та картографії, моделювання, регулювання і прогноз лісостанів, біоінформатику, організацію та обґрунтування систем ведення лісового господарства, вдосконалення обліку лісу, дистанційне зондування лісів, проблеми геодезичних вимірювань та геодезичного моніторингу в лісовій галузі, ГІС-технологій.