Ільків Іван Стефанович
Завідувач кафедри лісової таксації та лісовпорядкування, доцент
Адреса
м. Львів, вул. Природна, 19, навчальний корпус №6, 79057
E-mail
klt-ilspg@nltu.edu.ua
Тел.
(032) 237-27-21, (032) 239-27-46

Кафедра лісової таксації та лісовпорядкування функціонує з 1945р. спочатку як кафедра геодезії, пізніше (з 1949 р.) кафедра лісівництва, таксації і деревинознавства, а згодом – лісової таксації. У 1988 р. було здійснено об’єднання з кафедрою лісівництва і вона стала називатись: кафедра лісівництва, таксації, лісовпорядкування та геодезії. З 1994 р. після від’єднання лісівництва – як кафедра лісової таксації та лісовпорядкування. Її очолювали: ст. викл. Й.І. Коробкін (1945 1949 рр.), доц. Ф.І. Волков (1949-1950 рр.), професор М.В.Давідов (1950-1953 рр.), професор П.В. Воропанов (1954-1955 рр.), доцент Є.В.Полянський (1955-1957 рр.), доцент Й.І.Коробкін (1957-1969 рр.), доцент Г.А.Ходот (1969-1977 рр.), доцент В.П.Ковалишин (1977-1987 рр.)., професор М.П.Горошко (1988-2020 рр.), з 1 липня 2020 р. тимчасово виконує обов’язки завідувача кафедри доцент Ільків Іван Стефанович, а з грудня 2020 року – він завідувач кафедрою.

Навчальна, методична, наукова та практична діяльність кафедри спрямована на вирішення актуальних завдань того циклу лісівничих дисциплін, які охоплюють таксаційні закономірності дерев, деревостанів та лісових масивів, біометрію лісів і теоретичні засади лісовпорядкування, методи оцінки лісової продукції, біометричні методи інвентаризації лісу, фотограмметричні аспекти лісової картометрії та картографії, моделювання, регулювання і прогноз лісостанів, біоінформатику, організацію та обґрунтування систем ведення лісового господарства, вдосконалення обліку лісу, дистанційне зондування лісів, проблеми геодезичних вимірювань та геодезичного моніторингу в лісовій галузі, ГІС-технологій.