Ільків Іван Стефанович
Завідувач кафедри лісової таксації та лісовпорядкування, доцент
Адреса
м. Львів, вул. Природна, 19, навчальний корпус №6, 79057
E-mail
klt-ilspg@nltu.edu.ua
Лісова освіта
Тел.
(032) 237-27-21, (032) 239-27-46

Основною метою діяльності кафедри лісової таксації та лісовпорядкування, як однієї із випускаючих кафедр навчально-наукового інституту Лісового і садово-паркового господарства, є формування органічного середовища для отримання студентами базових знань та умінь у галузі лісового і садово-паркового господарства.
Для формування у студентів високого фахового рівня знань і практичних навиків навчальна та наукова діяльність колективу кафедри зосереджена у трьох основних напрямках: Лісової таксації та лісовпорядкування, Дистанційних методів дослідження, Геодезії і кадастру.

Навчальна, методична, наукова та практична діяльність кафедри зосереджена на вирішенні актуальних завдань, що охоплюють таксаційні закономірності росту дерев, деревостанів і формування лісових масивів, біометрію та дендрометрію лісів, теоретичні і практичні засади лісовпорядкування, способи оцінки лісової продукції, біометричні методи інвентаризації лісу, фотограмметричні аспекти лісової картометрії і картографії, моделювання лісових екосистем, регулювання та прогнозу росту і розвитку лісостанів, моніторинг лісових екосистем, продуктивність лісу, сучасне інструментальне та програмне забезпечення лісівничих наукових досліджень, організацію й обґрунтування систем ведення лісового господарства, вдосконалення систем обліку лісу, дистанційні методи досліджень земель та лісів із застосуванням ГІС-технологій, проблеми геодезичних вимірювань та геодезичного моніторингу в лісовій галузі.