Освітній рівень “Бакалавр”

 • Біометрія
 • Геодезія
 • Лісова таксація
 • Ландшафтна таксація
 • ГІС у лісовому господарстві
 • Лісовий кадастр
 • Дистанційне зондування землі у лісовому господарстві
 • Лісовпорядкування

Освітній рівень “Магістр”

 • Інформаційні технології в лісовому господарстві
 • Лісоуправління
 • Комп’ютерне проектування
 • Парколісовпорядкування
 • Лісопаркове господарство
 • Спеціальні види лісовпорядкування
 • Світові лісові ресурси
 • Моделювання лісових екосистем