Науковий ступінь:
доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання:
доцент
Посада:
завідувач кафедри кафедри лісівництва НЛТУ України
Номер(и) телефону:

Коротка біографічна довідка

Народився 29 липня 1967 року в с. Нивиці Радехівського р-ну Львівської обл. У 1986 р. закінчив з відзнакою Кременецький лісотехнікум, а в 1993 р. – з відзнакою Львівський лісотехнічний інститут (тепер – Національний лісотехнічний університет України), здобувши кваліфікацію «Інженер лісового господарства».
Кандидатську дисертацію на тему «Особливості формування ясеневих насаджень Західного Лісостепу України» захистив у 2000 р. в Українському державному лісотехнічному університеті (тепер – Національний лісотехнічний університет України) за спеціальністю 06.03.03 – лісознавство і лісівництво. В 2005 р. йому було присвоєно вчене звання доцента кафедри лісівництва Національного лісотехнічного університету України. У 2015 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.03 – лісознавство і лісівництво на тему “Лісівничо-екологічні засади відновлення корінних деревостанів на вітровальних ділянках Українських Карпат”.
Трудову діяльність Лавний В.В. розпочав у 1986 р. техніком Томської аерофотолісовпорядкувальної експедиції. У 1987-1989 роках проходив службу в армії, був нагороджений медаллю “За відзнаку у військовій службі”. В 1993-1994 рр. працював стажистом-дослідником науково-дослідного сектору Українського державного лісотехнічного університету. В 1995-1999 рр. – аспірант кафедри лісової таксації та лісовпорядкування, в 2000-2002 рр. – асистент кафедри лісівництва, 2002-2004 рр. старший викладач цієї ж кафедри. З 2004 р. до кінця 2016 р. працював доцентом кафедри лісівництва НЛТУ України.
З 2006 р. керує аспірантами за спеціальністю 06.03.03 – лісознавство і лісівництво.
З січня 2017 року – професор, завідувач кафедри лісівництва.

Основні наукові інтереси

Наближене до природи лісівництво, прояв вітровалів та буреломів лісу в Українських Карпатах, особливості природного поновлення деревних порід на вітровальних ділянках, лісова політика України та європейських країн, дослідження пралісів Українських Карпат, ведення лісового господарства на природоохоронних територіях.
Член науково-технічної ради в Ужанському НПП (м. Великий Березний Закарпатської обл.) та в Карпатському біосферному заповіднику (м. Рахів Закарпатської обл.).
Має значний міжнародний досвід роботи, проходив наукове стажування в Австрії, Бельгії, Німеччині та Швейцарії, брав участь у виконанні багатьох міжнародних проектів і виступав з доповідями на понад 30-х закордонних науково-практичних конференціях.

Дисципліни, що викладає

Лісова політика, рекреаційне лісівництво, менеджмент сталого лісового господарства.
За кошти німецької сторони проф. Лавний В.В. вже 11 років підряд проводить навчально-пізнавальні екскурсії для 16 магістрів ННІ ЛСПГ у федеральні землі Баден-Вюрттемберг та Баварія (Німеччина), де вони знайомляться з досвідом наближеного до природи лісівництва.

Основні наукові праці

Професор Лавний В.В. опублікував понад 100 наукових і навчально-методичних праць. Серед них:
Навчальні посібники, підручники:

 1. Соловій І.П., Іванишин О.Т., Лавний В.В., Турчин Ю.І., Часковський О.Г. Землекористування: еколого-економічні проблеми, конфлікти, планування: Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2005. – 400 с.
 2. Бондаренко В.Д., Землинський С.М., Копій Л.І., Криницький Г.Т., Лавний В.В., Мазепа В.Г. Лісівництво. Термінологічний словник. – Львів: НЛТУУ, 2006. – 84 с.
 3. Commarmot B. Inventory of the Largest Primeval Beech Forest in Europe. A Swiss-Ukrainian Scientific Adventure. / B. Commarmot, U.-B. Brändli, F. Hamor, V. Lavnyy. – Birmensdorf, Swiss Federal Research Institute WSL; Lviv, Ukrainian National Forestry University; Rakhiv, Carpathian Biosphere Reserve. – 2013. – 69 pp.
 4. Наближене до природи та багатофункціональне ведення лісового господарства в Карпатському регіоні України та Словаччини / За ред. Криницького Г.Т. та Чернявського М.В. – Ужгород: ПП “Коло”, 2014. – 280 с.
 5. Лісотехнічний термінологічний словник: український, російський, англійський / за ред. Ю. Ю. Туниці, В. О. Богуслаєва. – Львів: Піраміда, 2014. – 967 с.

Наукові статті:

 1. Lavnyy V., Lässig R. Windthrow forest damage in the Ukrainian Carpathians. // Saniga M., Jaloviar P., Kučbel S. Management of forests in changing environmental conditions. – Zvolen: the Publishing House of the Technical University, 2007. – P. 291-297.
 2. Криницький Г.Т., Лавний В.В., Целень Я.П. Вибіркова система лісогосподарювання – теорія, практика, і перспективи для України / Г.Т.Криницький, В.В.Лавний // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: лісівництво та декоративне садівництво. – 2012. – Вип.171. – С.38-48.
 3. Лавний В.В. Досвід проведення рубок переформування в ялинових лісах Німеччини / В.В. Лавний, Г. Шніцлєр // Наукові праці Лісівничої академії наук України, 2014. – Вип. 12. – С. 73-78.
 4. Лавний В.В. Лісівничо-екологічні засади відновлення корінних деревостанів на вітровальних ділянках Українських Карпат: автореф. дис. … докт. сільськогосп. наук: 06.03.03 / НЛТУ України. – Львів : РВЦ НЛТУ України, 2015. – 36 с.
 5. Lavnyy V.V. Eichenwälder in der Ukraine und in Deutschland / V.V. Lavnyy, H. Spiecker // AFZ-Der Wald 2/2016, S. 41-45.
 6. Лавний В.В. Практика наближеного до природи лісівництва у соснових лісах північно-східної Німеччини / В.В. Лавний, П. Шпатгельф // Наукові праці Лісівничої академії наук України, 2016. – Вип. 14. – С. 52-57.