Навчальний процес на кафедрі повністю забезпечено підручниками, навчальними посібниками, конспектами лекцій, методичними розробками, авторами яких є також науково-педагогічні працівники кафедри.

У навчальному процесі широко застосовуються технічні засоби навчання, комп’ютерні технології, елементи моделювання, відеоролики, застосовується кредитно-модульна система оцінки знань студентів. Практичні та лабораторні заняття ведуться у спеціально обладнаних лабораторіях лісівництва, фізіології рослин, захисту лісу, лісової пірології, лісомисливського господарства. На секції мисливствознавства функціонує музей лісової фауни та таксидермічна майстерня, в якій студенти освоюють мистецтво виготовлення чучел звірів і птахів. Лабораторії обладнані сучасним устаткуванням, навчальними тренажерами, навчально-методичними стендами.

Навчальні практики студенти, закріплені за кафедрою, проходять на базах практик у Страдчівському навчально-виробничому лісокомбінаті університету, природному заповіднику “Розточчя”, на лісоекологічних стаціонарах у с. Східниця (Карпати), с. Моршин (Прикарпаття), с. Шацьк (Полісся). Базами виробничих та переддипломних практик студентів є передові підприємства лісового господарства та філіал кафедри. Всі види практик забезпечені необхідними методичними матеріалами.

Студентів активно залучають до наукових досліджень. Додаткові знання, вміння виконувати аналіз, розв’язувати конкретні задачі вони набувають у наукових гуртках, щорічних наукових експедиціях, під час виконання кафедральної бюджетної і госпдоговірної тематики, при написанні студентських наукових робіт та виступах на наукових конференціях.