Кафедра функціонує в університеті з 1945 року. У 2000 році кафедра отримала назву ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу. Завідувачами кафедри дендрології та деревинознавства у свій час були: доцент Ю.Д. Третяк (1945-1960 рр.); доцент Т.М. Бродович (1960-1975 рр.); професор 3.Ю. Герушинський (1975-1981 рр.); професор Т.М. Козубов (1981-1982 рр.); доцент Ю.Ф. Осипенко (1982-1983 рр.); професор Г.Т. Криницький (1983-1986 рр.). З 1986 р. по 2014 р. очолював кафедру доктор сільськогосподарських наук, професор В. П. Рябчук. Зараз кафедру ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу очолює доктор сільськогосподарських наук Осадчук Леонід Семенович.

Кафедра оснащена відповідними приладами та установками, зокрема: сучасна випробувальна машина для випробування деревини, полуменевий аналізатор рідини, фотоелектроколориметр, цукрометр, електронні ваги, мікроскопи, термостати тощо.

На кафедрі функціонують такі навчально-наукові лабораторії: ботаніки, дендрології, недеревної продукції лісу та музей-лабораторія деревини. У Музеї є унікальна колекція, яка налічує 610 взірців деревини та кори зі всього світу. Створений науковий гербарій з ботаніки, на який отримано Міжнародний акроніум.

Музей деревини
Музей-лабораторія деревини

З метою покращення підготовки спеціалістів з лісового господарства, вдосконалення інтеграції освіти, науки і виробництва на базі ДП “Буське лісове господарство” функціонує філіал кафедри.

На кафедрі з 1986 року функціонує наукова школа – недеревні ресурси лісу (науковий керівник – доктор с. г. наук, професор В. П. Рябчук). За підсумками наукових досліджень з недеревних ресурсів захищена 1 докторська і 13 кандидатських дисертацій, опубліковано 3 підручники, 8 навчальних посібників, 5 монографій, 13 рекомендацій виробництву, 830 наукових статей.

Професорсько-викладацький склад кафедри організовує науково-дослідну роботу серед студентської молоді. Наукові роботи студентів неодноразово посідали призові місця на всеукраїнських конкурсах наукових робіт.

Кафедра постійно підтримує тісні зв’язки із вищими навчальними закладами Росії, Білорусії, Молдови, Польщі, Словаччини, Чехії, Австрії Італії, Швейцарії, Швеції, Німеччини та інших країн.

З 1992 року на кафедрі функціонує Мала лісова Академія. Її завдання полягає у підборі, подальшому навчанні і вихованні здібних дітей, підготовки до вступу в університет, допомога молоді у виборі наукової мети, залучення її до наукової творчості на активного процесу навчання.