За матеріалами наукових досліджень працівниками кафедри опубліковано понад 20 підручників, навчальних посібників, монографій, отримано два патенти на винаходи. На кафедрі підготовлено 28 кандидатських та 9 докторських дисертацій (С.В. Шевченко, М.І. Калінін, В.П. Рябчук, Г.Т. Криницький, М.М. Гузь, І.Ф. Калуцький, М.І. Сорока, Л.С. Осадчук, І.М. Сопушинський). Розроблено та затверджено Мінлісгоспом України (Державне агентство лісових ресурсів України) та управліннями лісового господарства 13 рекомендацій з підвищення продуктивності лісів.

 • Основними науковими напрямками кафедри є:
 •   дослідження біорізноманіття лісів Європи;
 •   синтаксономія рослинності та вивчення сучасних процесів у рослинному вкритті;
 •   розробка сучасних екологічних методів заготівлі живиці та соків;
 •   дендрологічні дослідження старовинної деревини;
 •   вивчення будови і властивостей деревини промислових порід;
 •   продуктивність недеревних ресурсів лісостанів;
 •   рідкісні й зникаючі види лісових фітоценозів;
 •   інвазійні види рослин у природних фітоценозах;
 •   дослідження рослинності, динаміки й етапів її генезу.

Зокрема, за останні 10 років були захищені 3 докторські і 8 кандидатських дисертацій, опубліковано 5 підручників та навчальних посібників, 6 монографій, 5 рекомендацій виробництву, 520 наукових статей, отримано два патенти на винаходи.

Основні наукові здобутки:

 • Виконані комплексні дослідження наявних та потенційних ресурсів недеревних компонентів лісу. Результати роботи дозволяють моделювати продуктивність недеревних компонентів лісу в конкретних типах лісорослинних умов з врахуванням їх раціонального використання та відтворення. Запропоновані моделі будуть визначати режими заготівлі недеревної сировини. Методика комплексної оцінки продуктивності недеревних компонентів лісу дозволить уніфікувати проведення лісовпорядкувальних робіт;
 • Розроблені нормативи сприятимуть неперервній і невиснажливій експлуатації сировинної бази лісів. Розроблені методики прогнозування урожайності плодових рослин; вивчений якісний та кількісний склад флор мохоподібних та судинних рослин Українського Розточчя;
 • Вивчено смоло- і сокопродуктивність аборигенних та інтродукованих видів хвойних та листяних дерев, а також розроблені технологічні режими підсочки; опрацьована методика підвищення медопродуктивності лісових насаджень;
 • Опубліковані нормативно-довідкові матеріали з недеревної продукції лісу;
 • Розроблені дендрохронологічні шкали основних лісоутворювачів старовинної деревини;
 • Вивчені біоекологічні особливості рідкісних та зникаючих рослин; розроблені нормативні матеріали оцінки якості деревини;
 • Вивчені особливості формування щільності в різних порід та вплив на неї лісівничих факторів;
 • Розроблені нормативи раціонального використання деревини з врахуванням її щільності;
 • Розроблено документацію на створення наукового гербарію та одержано міжнародний акронім для нього;
 • Розроблено діагностичні моделі якості декоративної деревинита її оцінювання;
 • Вивчено фізико-механічні властивості деревини інтродукованих сосен;
 • Розроблено 18 рекомендацій з підвищення продуктивності лісів;
 • Захищено 8 докторських дисертацій;
 • Отримано 6 патентів на винаходи.

Професорсько-викладацький колектив організовує науково-дослідну діяльність серед студентської молоді. Наукові роботи студентів неодноразово посідали призові місця на всеукраїнських конкурсах.

За матеріалами наукових досліджень працівники кафедри видали понад 20 підручників, навчальних посібників, монографій. Розроблено та затверджено Мінлісгоспом (Держлісгоспом) України й управліннями лісового і мисливського господарства 16 рекомендацій із підвищення продуктивності лісів.