Лісівництво і лісова пірологія

 1. Сучасний стан (соснових, дубових, букових …) деревостанів ____________________ л-ва ДП “… лісове господарство” та шляхи підвищення їх продуктивності.
 2. Проект рубок догляду в …………………… деревостанах ………………….. лісництва ДП “… лісове господарство”.
 3. Вплив рекреації на структуру і продуктивність соснових (букових, дубових) лісів ………………….. лісництва ДП “… лісове господарство”.
 4. Природне поновлення бука (чи ін. порід) в умовах (назва типу лісу) …………………. лісництва ДП “… лісове господарство”.
 5. Проект рубок головного користування в соснових насадженнях ……………………… лісництва ………………………….. ДЛГ з урахуванням мисливського господарства.
 6. Проект відтворення корінних деревостанів в умовах (назва типу лісу) ……………….. лісництва ДП “… лісове господарство”.
 7. Типологічна оцінка насаджень (назва типу лісу) ………………….. лісництва ДП “… лісове господарство”.
 8. Динаміка природного поновлення деревних порід на зрубах (назва типу лісу) ………………….. лісництва ДП “… лісове господарство”.
 9. Природна пожежна небезпека лісових насаджень ……………….. л-ва ДП “… лісове господарство”.
 10. Проект вдосконалення протипожежних заходів у насадженнях ………. л-ва ДП
  “… лісове господарство”.
 11. Лісівнича оцінка (соснових, дубових, букових …) деревостанів………………….. лісництва ДП “… лісове господарство”.

Лісова ентомологія

Рівень бакалавр

 1. Комахи-шкідники плодів та насіння в умовах ……………….. лісництва ДП “……… лісове господарство” та заходи боротьби з ними.
 2. Комахи-шкідники розсадників ……………….. лісництва ДП “……… лісове господарство” та заходи боротьби з ними.
 3. Комахи-шкідники лісових культур та молодняків ………………. лісництва ДП “……… лісове господарство” та заходи боротьби з ними.
 4. Хвоєгризні (листогризні) комахи лісостанів ………………. лісництва ДП “……… лісове господарство” та заходи боротьби з ними.
 5. Комахи-ксилофаги хвойних (листяних) порід ………………. лісництва ДП “……… лісове господарство” та заходи боротьби з ними.
 6. Комахи-мінери в зелених насадженнях міста …………… – видовий склад, особливості розвитку, шкідливість, методи протидії.
 7. Комахи-філофаги в зелених насадженнях …………… (парку, лісопарку) міста …………… та заходи боротьби з ними.
 8. Комахи-шкідники декоративних рослин в умовах міста …………… та заходи боротьби з ними.
 9. Кореневі шкідники в молодняках ………………. лісництва ДП “……… лісове господарство” та заходи боротьби з ними.
 10. Проект заходів боротьби із шкідниками плодів та насіння на території лісонасіннєвих плантацій ДП “……… лісове господарство”.
 11. Проект заходів із покращення санітарного стану соснових молодняків в осередках соснового підкорового клопа ………………. лісництва ДП “……… лісове господарство.
 12. Санітарний стан природного поновлення в похідних ялинниках (в лісостанах ………….. порід) на території ………………. лісництва ДП “……… лісове господарство.

Рівень магістр

 1. Комахи-мінери в умовах ДП “……… лісове господарство” (в зелених насадженнях міста …….): видовий склад, особливості поширення, шкідливість, система заходів боротьби.
 2. Комахи-філофаги в умовах ДП “……… лісове господарство”: видовий склад, особливості поширення, шкідливість, система заходів боротьби.
 3. Комахи-ксилофаги в умовах ДП “……… лісове господарство”: видовий склад, особливості поширення, шкідливість, система заходів боротьби.
 4. Система лісозахисних заходів з попередження розвитку комах-фітофагів у молодняках сосни (дуба тощо) ДП “……… лісове господарство”.
 5. Інвазійні види комах в лісостанах ДП “……… лісове господарство” (в зелених насадженнях міста …….): оцінка загроз та заходи боротьби.
 6. Заходи із підвищення біотичної стійкості лісостанів ДП “……… лісове господарство” (зелених насаджень міста …….) з використанням лісівничих та біологічних методів боротьби.
 7. Еколого-біологічні особливості формування осередків масового розмноження короїда-типографа (верхівкового короїда, білого американського метелика, непарного шовкопряда тощо) та розробка системи заходів боротьби.

Лісова фітопатологія

Рівень бакалавр

 1. Хвороби насіння ………………. (порода) в умовах ………………. лісництва ДП “……… лісове господарство” та заходи боротьби з ними.
 2. Некрозно-ракові хвороби деревостанів ………………. в умовах ………………. лісництва ДП “……… лісове господарство” та заходи боротьби з ними.
 3. Хвороби садивного матеріалу деревно-чагарникових порід та заходи з попередження їх розвитку в розсадниках ………………. лісництва ДП “……… лісове господарство”.
 4. Хвороби лісостанів заповідника (національного природного парку) ……………….. та оцінка доцільності застосування регуляторних заходів.
 5. Кореневі (стовбурові) гнилі деревостанів ………………. в умовах ………………. лісництва ДП “……… лісове господарство” та заходи боротьби з ними.
 6. Хвороби зелених насаджень …………… (парку, лісопарку) міста …………… та заходи боротьби з ними.
 7. Хвороби квіткових культур (відкритого або закритого ґрунту) ……………. (міста, населеного пункту, підприємства) та заходи боротьби з ними.
 8. Санітарний стан (листяних, хвойних) порід ………………. лісництва ДП “……… лісове господарство” та заходи з його покращення.
 9. Проект санітарно-оздоровчих заходів у лісостанах …………… (породи) ……………… лісництва ДП “……… лісове господарство”.

Рівень магістр

 1. Ксилотрофні макроміцети хвойних (листяних) лісів ДП “……… лісове господарство” (природного заповідника ……………., національного природного парку ……………..).
 2. Кореневі та стовбурові гнилі в лісостанах ДП “……… лісове господарство” та система лісозахисних заходів.
 3. Лісівничо-екологічні особливості розвитку патологічних процесів у молодняках сосни (дуба тощо) в умовах ДП “……… лісове господарство”.
 4. Санітарний стан ялинників ДП “……… лісове господарство” та теоретичні засади відновлення лісостанів за типом корінних.
 5. Санітарний стан дубових (соснових, букових, тощо) лісостанів ДП “……… лісове господарство” та система лісозахисних заходів.
 6. Аналіз стану лісозахисних робіт та пропозиції з їх вдосконалення в умовах ДП “……… лісове господарство”
 7. Інвазійні патогени в лісах ДП “……… лісове господарство” – оцінка загроз та заходи із попередження подальшого поширення.

Мисливствознавство

Рівень бакалавр

 1. Браконьєрство: аналіз стану, розробка заходів боротьби.
 2. Біотехнічні споруди: порівняння ефективності та розробка заходів.
 3. Біотехнічні заходи для лісомисливських підприємств.
 4. Визначення запасів гілкового корму для ратичних видів.
 5. Вплив ратичних видів на лісові культури.
 6. Видовий склад орнітофауни зеленої зони міст.
 7. Видовий склад теріофауни зеленої зони міст.
 8. Дослідження особливостей стаціального розміщення оленеподібних видів.
 9. Дослідження впливу трофічної діяльності мисливської фауни на дерево-чагарникову рослинність лісових насаджень.
 10. Лось в умовах Західного Полісся.
 11. Порівняння точності методів обліку ратичних в лісових типах мисливських угідь.
 12. Перспективи розведення оленя плямистого.
 13. Продукція полювання: аналіз ресурсів та їх використання.
 14. Роль природоохоронних територій у відтворенні та стабілізації чисельності мисливської фауни.
 15. Кормові ресурси ратичних видів в похідних деревостанах (у відповідності типах лісу).
 16. Кормові та захисні властивості агроценозів для мисливської фауни.
 17. Оцінка стану та обгрунтування напрямків розвитку мисливського господарства.
 18. Мисливські ресурси та шляхи їх раціонального використання.
 19. Сучасний стан популяцій мисливських видів в угіддях лісомисливських підприємств.
 20. Мисливськогосподарська діяльність лісомисливських підприємств: сучасний стан та перспективи розвитку.
 21. Комплексне ведення лісового та мисливського господарства.

Рівень магістр

 1. Вивчення структури популяції оленя благородного.
 2. Вивчення трофейних якостей ратичних видів.
 3. Вивчення особливостей впливу рубок догляду на біотопи мисливських тварин.
 4. Вивчення особливостей впливу рубок головного користування на біотопи мисливських тварин.
 5. Вивчення впливу мисливських тварин на лісовідновні процеси.
 6. Вольєрне мисливське господарство та напрямки його діяльності.
 7. Вплив організації та способів полювання на популяції ратичних видів.
 8. Дослідження впливу оленеподібних на формування складу деревостанів.
 9. Дослідження захисних особливостей лісових типів мисливських угідь.
 10. Заходи по збереженню, охороні та відтворенню поголів’я лісових куроподібних птахів.
 11. Охорона та відтворення мисливської орнітофауни урболандшафтів.
 12. Охорона та відтворення мисливської теріофауни урболандшафтів.
 13. Організація та функціонування спеціалізованого мисливського господарства на муфлона.
 14. Організація та функціонування спеціалізованого мисливського господарства на водоплавну дичину.
 15. Організація та функціонування спеціалізованого мисливського господарства на глушця.
 16. Організація та функціонування спеціалізованого мисливського господарства на фазана.
 17. Організація мисливського господарства для ведення трофейного полювання.
 18. Розробка перспективних моделей ведення мисливського господарства на свиню дику.
 19. Розробка рекомендацій спрямованих на підвищення ефективності ведення мисливського господарства.
 20. Система біотехнічних заходів для основних видів мисливських тварин.