Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр:

 1. Стан та структура підросту деревних порід ………. лісництва філії «….лісове господарство» ДП «Ліси України»
 2. Лісовідновні процеси під наметом ……. лісостанів ……лісництва філії «…..лісове господарство» ДП «Ліси України»
 3. Природне поновлення бука (чи ін. порід) в умовах (назва типу лісу) …… лісництва філії «… лісове господарство» ДП «Ліси України».
 4. Природне лісовідновлення на покинутих сільськогосподарських землях у лісовому фонді філії «…..лісове господарство» ДП «Ліси України» (або НПП, заповідника)
 5. Природне природного поновлення деревних порід на зрубах (назва типу лісу) ……… лісництва філії “… лісове господарство” ДП «Ліси України».
 6. Лісівнича оцінка (соснових, дубових, букових …) деревостанів…… лісництва філії “… лісове господарство” ДП «Ліси України».
 7. Лісівничо-екологічні особливості формування ……лісостанів…… лісництва філії  “… лісове господарство” ДП «Ліси України».
 8. Типологічна оцінка насаджень (назва типу лісу) ……лісництва філії “… лісове господарство” ДП «Ліси України».
 9. Природна пожежна небезпека у лісостанах ……. лісництва філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України».
 10. Кількісні та якісні показники мертвої деревини у лісостанах ……… (заповідника або НПП або лісництва, філії)
 11. Лісівничі особливості проведення рубок догляду у…… деревостанах …… лісництва філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України».
 12. Сучасний стан (соснових, дубових, букових …) деревостанів ………..л-ва філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України» та шляхи підвищення їх продуктивності.
 13. Вплив рекреації на структуру і продуктивність соснових (букових, дубових) лісів …… лісництва філії “… лісове господарство” ДП «Ліси України.
 14. Комахи-шкідники плодів та насіння в умовах ……… лісництва філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України» та заходи боротьби з ними.
 15. Комахи-шкідники розсадників ……… лісництва філії «…лісове господарство” ДП «Ліси України» та заходи боротьби з ними.
 16. Комахи-шкідники лісових культур та молодняків ……… лісництва філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України» та заходи боротьби з ними.
 17. Хвоєгризні (листогризні) комахи лісостанів ……… лісництва філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України» та заходи боротьби з ними.
 18. Комахи-ксилофаги хвойних (листяних) порід …. лісництва філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України»  та заходи боротьби з ними.
 19. Комахи-мінери в зелених насадженнях міста …………… – видовий склад, особливості розвитку, шкідливість, методи протидії.
 20. Комахи-філофаги в зелених насадженнях …… (парку, лісопарку) міста …… та заходи боротьби з ними.
 21. Комахи-шкідники декоративних рослин в умовах міста …… та заходи боротьби з ними.
 22. Кореневі шкідники в молодняках ………. лісництва філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України» та заходи боротьби з ними.
 23. Санітарний стан природного поновлення в похідних ялинниках (в лісостанах …… порід) на території ……… лісництва філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України».
 24. Хвороби насіння ……. (порода) в умовах ……. лісництва філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України» та заходи боротьби з ними.
 25. Некрозно-ракові хвороби деревостанів ……… в умовах ……… лісництва філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України» та заходи боротьби з ними.
 26. Хвороби садивного матеріалу деревно-чагарникових порід та заходи з попередження їх розвитку в розсадниках ……… лісництва філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України».
 27. Хвороби лісостанів заповідника (національного природного парку) …….. та оцінка доцільності застосування регуляторних заходів.
 28. Кореневі (стовбурові) гнилі деревостанів ……. в умовах …… лісництва філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України» та заходи боротьби з ними.
 29. Хвороби зелених насаджень …………… (парку, лісопарку) міста …… та заходи боротьби з ними.
 30. Хвороби квіткових культур (відкритого або закритого ґрунту) ……. (міста, населеного пункту, підприємства) та заходи боротьби з ними.
 31. Санітарний стан (листяних, хвойних) порід …… лісництва філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України» та заходи з його покращення.
 32. Ксилотрофні макроміцети хвойних (листяних) лісів філії “……… лісове господарство» ДП «Ліси України» (природного заповідника ……., національного природного парку …….).
 33. Браконьєрство: аналіз стану, розробка заходів боротьби в умовах філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України».
 34. Біотехнічні споруди: порівняння ефективності та розробка заходів в умовах філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України».
 35. Біотехнічні заходи для лісомисливських підприємств.
 36. Запаси гілкового корму для ратичних видів в умовах філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України».
 37. Вплив ратичних видів на лісові культури в умовах філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України».
 38. Видовий склад орнітофауни зеленої зони міста … .
 39. Видовий склад теріофауни зеленої зони міста … .
 40. Особливості стаціального розміщення оленеподібних видів в умовах філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України».
 41. Вплив трофічної діяльності мисливської фауни на дерево-чагарникову рослинність лісових насаджень … лісництва філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України».
 42. Лось в умовах Західного Полісся.
 43. Порівняння точності методів обліку ратичних у різних лісових типах мисливських угідь.
 44. Перспективи розведення оленя плямистого в умовах філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України».
 45. Продукція полювання: аналіз ресурсів та їх використання в умовах філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України».
 46. Роль природоохоронних територій у відтворенні та стабілізації чисельності мисливської фауни в умовах філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України».
 47. Кормові ресурси ратичних видів в похідних деревостанах філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України».
 48. Кормові та захисні властивості агроценозів для мисливської фауни.
 49. Оцінка стану та обґрунтування напрямків розвитку мисливського господарства в умовах філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України».
 50. Мисливські ресурси та шляхи їх раціонального використання в умовах філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України».
 51. Сучасний стан популяцій мисливських видів в угіддях лісомисливських підприємств.
 52. Мисливськогосподарська діяльність лісомисливських підприємств: сучасний стан та перспективи розвитку.
 53. Комплексне ведення лісового та мисливського господарства в умовах філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України».
 54. Структура популяції оленя благородного в умовах філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України».
 55. Трофейні якості ратичних видів в умовах філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України».
 56. Особливості впливу рубок догляду на біотопи мисливських тварин в умовах філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України».
 57. Особливості впливу рубок головного користування на біотопи мисливських тварин в умовах філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України».
 58. Вплив мисливських тварин на лісовідновні процеси в умовах філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України».
 59. Вольєрне мисливське господарство та напрямки його діяльності.
 60. Вплив організації та способів полювання на популяції ратичних видів.
 61. Вплив оленеподібних на формування складу деревостанів.
 62. Заходи щодо збереження, охорони та відтворення поголів’я лісових куроподібних птахів.
 63. Охорона та відтворення мисливської орнітофауни урболандшафтів.
 64. Охорона та відтворення мисливської теріофауни урболандшафтів

Освітньо-кваліфікаційний ступінь – магістр

 1. Процеси природного поновлення у лісовому фонді …….. лісництва філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України».
 2. Пeреформування похідних……деревостанів філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України» на біотично стійкі корінні …….. деревостани».
 3. Сучасний стан ……..деревостанів……..лісництва філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України» та шляхи підвищення їх продуктивності і біотичної стійкості.
 4. Проєкт формування корінних…….деревостанів……лісництва філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України».
 5. Природне насіннєве поновлення головних лісоутворюючих деревних видів у насадженнях …….._лісництва філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України» та його використання у лісовідновленні.
 6. Проведення рубок формування та оздоровлення лісів у……. насадженнях ……..лісництва філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України» та їх вплив на якісний склад деревостану.
 7. Післяпожежне відновлення……….лісостанів……лісництва філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України».
 8. Лісові горючі матеріали та горимість лісів у філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України».
 9. Лісівничо-екологічні та морфофізіологічні особливості формування деревостанів…. лісництва філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України».
 10.  Лісівничі особливості формування……деревостанів в умовах…… лісництва філії «………лісове господарство» ДП «Ліси України»
 11. Проєкт рубок догляду в ……деревостанах ……… лісництва філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України».
 12. Проєкт рубок головного користування в …… насадженнях мисливських угідь………лісництва філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України».
 13. Проєкт відтворення корінних деревостанів в умовах (назва типу лісу) ………. лісництва філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України».
 14. Проєкт вдосконалення протипожежних заходів у насадженнях …… лісництва філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України».
 15. Проєкт заходів боротьби із шкідниками плодів та насіння на території лісонасіннєвих плантацій  філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України».
 16. Проект заходів із покращення санітарного стану соснових молодняків в осередках соснового підкорового клопа ……лісництва філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України».
 17. Комахи-мінери в умовах філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України» (в зелених насадженнях міста …….): видовий склад, особливості поширення, шкідливість, заходи боротьби.
 18. Комахи-філофаги в умовах філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України»: видовий склад, особливості поширення, шкідливість, заходи боротьби.
 19. Комахи-ксилофаги в умовах філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України»: видовий склад, особливості поширення, шкідливість, заходи боротьби.
 20. Лісозахисні заходи з попередження розвитку комах-фітофагів у молодняках сосни (дуба тощо) філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України».
 21. Інвазійні види комах в лісостанах філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України» (в зелених насадженнях міста …….): оцінка загроз та заходи боротьби.
 22. Заходи із підвищення біотичної стійкості лісостанів філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України» (зелених насаджень міста …….).
 23. Еколого-біологічні особливості формування осередків масового розмноження короїда-типографа (верхівкового короїда, білого американського метелика, непарного шовкопряда тощо) та розроблення системи заходів боротьби.
 24. Проєкт санітарно-оздоровчих заходів у лісостанах …………… (породи) …………… лісництва філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України».
 25. Кореневі та стовбурові гнилі в філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України»” та система лісозахисних заходів.
 26. Лісівничо-екологічні особливості розвитку патологічних процесів у молодняках сосни (дуба тощо) в умовах філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України».
 27. Санітарний стан ялинників філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України» та лісівничо-екологічні засади відновлення лісостанів за типом корінних.
 28. Санітарний стан дубових (соснових, букових, тощо) лісостанів філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України» та система лісозахисних заходів.
 29. Аналіз стану лісозахисних робіт та пропозиції з їх вдосконалення в умовах філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України».
 30. Інвазійні патогени в лісах філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України» – оцінка загроз та заходи із попередження подальшого поширення.
 31. Організація та функціонування спеціалізованого мисливського господарства на муфлона.
 32. Організація та функціонування спеціалізованого мисливського господарства на водоплавну дичину.
 33. Організація та функціонування спеціалізованого мисливського господарства на глушця.
 34. Організація та функціонування спеціалізованого мисливського господарства на фазана.
 35. Організація мисливського господарства для ведення трофейного полювання.
 36. Розробка перспективних моделей ведення мисливського господарства на свиню дику.
 37. Розробка рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності ведення мисливського господарства.
 38. Система біотехнічних заходів для основних видів мисливських тварин.
 39. Організація і ведення мисливського господарства на базі ………. філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України».
 40. Структура популяції оленя благородного в угіддях філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України»
 41. Перспективи розведення оленя плямистого в угіддях філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України»
 42. Особливості стаціонального поширення ратичних у лісових масивах філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України»
 43. Управління популяціями ратичних в філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України».
 44. Організація і ведення мисливського господарства на водоплавну дичину.
 45. Вплив ратичних на формування складу деревостанів в угіддях філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України».
 46. Розробка принципів управління популяціями ратичних на заповідних територіях.
 47. Заходи із збереження, охорони та відтворення поголів’я лісових куроподібних птахів.
 48. Реакліматизація ссавців гідробіонтів у водних угіддях  філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України».
 49. Заходи з охорони мисливських тварин під час сільськогосподарських робіт.
 50. Особливості впливу рубок догляду на біотопи мисливських тварин.
 51. Особливості впливу рубок головного користування на біотопи мисливських тварин.
 52. Проєкт регіональних нормативів ведення комплексного лісомисливського господарства.
 53. Розробка рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності ведення мисливського господарства.
 54. Вплив мисливських тварин на лісовідновні процеси в умовах філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України».
 55. Вплив ратичних на лісові культури в умовах …….. лісництва філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України».
 56. Проєкт заходів з охорони, захисту та відтворення теріофауни в урболандшафті.
 57. Вплив організації та способів полювання на популяції ратичних.
 58. Розробка ефективних способів охорони мисливської фауни.
 59. Лісотипологічні особливості стаціонального розміщення основних видів ратичних.
 60. Розробка моделей для прогнозування чисельності мисливських птахів та звірів.
 61. Проєкт організації вольєрного господарства
 62. Проєкт організації лосеферми.
 63. Проєкт організації господарства для ведення трофейного полювання.
 64. Підсумки та напрямки реакліматизації рідкісних видів (на прикладі лісництва, ЛГ, ЛМГ, МГ).
 65. Роль структури міських зелених насаджень у формуванні складу наземних хребетних.
 66. Оцінка стану та обгрунтування напрямків розвитку мисливського господарства …… лісництва філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України»
 67. Заходи із забезпечення оптимальної чисельності мисливської фауни та інтенсифікації  мисливського господарства.
 68. Оцінка трофейних якостей ратичних в умовах ………. лісництва філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України».
 69. Ресурси ратичних і біотехнічні заходи в умовах…….. лісництва філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України».
 70. Ратичні в умовах ………. лісництва філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України»: динаміка чисельності і вплив на лісостани.
 71. Особливості поширення і динаміка чисельності хижаків в умовах ………. лісництва філії «…лісове господарство» ДП «Ліси України».