Базюк-Дубей Ірина Василівна

 
Нуковий ступінь:
кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання:
доцент
Посада:
доцент кафедри лісівництва НЛТУ України
Номер телефону:
(032) 260-04-08
E-mail:
 

 

Коротка біографічна довідка

Народилася 8 серпня 1968 року в м. Соснівка Львівської обл. У 1990 р. закінчила Львівський лісотехнічний інститут (ЛЛТІ, тепер – Національний лісотехнічний університет України, м. Львів), за спеціальністю „Лісове і садово-паркове господарство”. З 1990 по 2002 рр. працювала в Природному заповіднику „Розточчя” на посаді молодшого наукового співробітника.

З 2002 р. – асистент, а з 2003 р. – старший викладач кафедри лісівництва. У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Агарикоїдні гриби лісів Українського Розточчя” за спеціальністю 06.03.03 – лісівництво і лісознавство. З 2008 р. працює на посаді доцента кафедри лісівництва. У 2012 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри лісівництва.

Основні наукові інтереси

Вивчення базидіальних макроміцетів Українського Розточчя, Національного природного парку „Гуцульщина”. За результатами науково-дослідної роботи приймає участь у всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях.

Дисципліни

Лісова фітопатологія, захист рослин

Основні наукові праці

Монографії:

Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine) Part I. A checklist of larger Basidiomicota / Monika Kozlowska, Vasyl P. Heluta, Wieslam Mulenko, Irina V. Bazyuk-Dubey – Lublin: LIBROPOLIS, 2015. – 192 p.

Roztocze przyroda i czlowiek / Redakcja naukowa Tadeusz Grabowski, Marian Harasimiuk, Boguslaw M. Kaszewski, Yaroslav Kravchuk, Bogdan Lorens, Zdzislaw Michalczyk, Oleh Shabliy. – Zwierzyniec, 2015. – P. 161-170 (Monika Kozlowska, Vasyl P. Heluta, Wieslam Mulenko, Irina V. Bazyuk-Dubey –  Grzyby I sluzowce  / Fungi and slim moulds).

Наукові статті:

Базюк І.В., Гелюта В.П. Базидіальні макроміцети букових лісів Українського Розточчя. Науковий вісник: Дослідження, охорона та збагачення біорізноманіття.  – Вип. 9.9. – Львів: УкрДЛТУ, 1999. –– С. 280-284.

Базюк І.В. Нова знахідка Mutinus caninus Fr. в Українському Розточчі. Науковий вісник: Охорона біорізноманіття: теоретичні та прикладні аспекти. – Вип. 10.3. –  Львів:  УкрДЛТУ, 2000. – С. 272-274.

Базюк І.В. Гриби Червоної книги України з Українського Розточчя. Укр. бот. журн. – 2000. – 57, № 2. – С. 178-180.

Базюк-Дубей І.В. Мікофлора Національного природного парку „Гуцульщина”. Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. –  Львів: РВВ НЛТУ України. – 2010. вип. 20.16.  – C. 118-128.

Базюк-Дубей І.В. Екологічний аналіз мікофлори Українського Розточчя. Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. вип. 22.2.  – C. 43-48.

Базюк-Дубей І.В. Порівняльний аналіз мікофлори Українського Розточчя з іншими мікофлорами України і Польського Розточчя. Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. –  Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. Вип. 22.9.  – C. 56 – 60.

Базюк-Дубей І.В. Агарикоїдні базидіоміцети лісів Українського Розточчя. Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. Вип. 22.10.  – C. 9– 14.

Базюк-Дубей І.В. Агарикоїдні гриби лук Українського Розточчя. Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. Вип. 22.11.  – C. 43– 46.

Базюк-Дубей І.В. Агарикоїдні базидіоміцети березових лісів Українського Розточчя. Лісівнича освіта і наука: стан, проблеми та перспективи розвитку:  Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрів, аспірантів, молодих вчених і викладачів (28 березня 2019 р., м. Малин). –  Малин: Вид-во МЛТК, 2019. – С. 17-22.