Кафедра лісової таксації та лісовпорядкування функціонує з 1945р. спочатку як кафедра геодезії, пізніше (з 1949 р.) кафедра лісівництва, таксації і деревинознавства, а згодом – лісової таксації. У 1988 р. було здійснено

Кафедра лісової таксації та лісовпорядкування функціонує з 1945р. спочатку як кафедра геодезії, пізніше (з 1949 р.) кафедра лісівництва, таксації і деревинознавства, а згодом – лісової таксації. У 1988 р. було здійснено об’єднання з кафедрою лісівництва і вона стала називатись: кафедра лісівництва, таксації, лісовпорядкування та геодезії. З 1994 р. після від’єднання лісівництва – як кафедра лісової таксації та лісовпорядкування. Її очолювали: ст. викл. Й.І. Коробкін (1945 1949 рр.), доц. Ф.І. Волков (1949-1950 рр.), професор М.В.Давідов (1950-1953 рр.), професор П.В. Воропанов (1954-1955 рр.), доцент Є.В.Полянський (1955-1957 рр.), доцент Й.І.Коробкін (1957-1969 рр.), доцент Г.А.Ходот (1969-1977 рр.), доцент В.П.Ковалишин (1977-1987 рр.). З 1988 р. по 30 червня 2020 року на посаді завідувача працював професор М.П. Горошко. З 1 липня 2020 року обов’язки завідувача кафедрою виконував доцент Ільків Іван Стефанович, а з грудня 2020 року – він завідувач кафедрою.

Значний внесок у розвиток теорії і практики лісової таксації та лісовпорядкування за останні 70 років зробили професор М.В.Давідов, доцент Г.А.Ходот (вивчення ходу росту деревостанів), професор П.В.Воропанов, доцент В.П.Кічура (вивчення будови, поточного приросту, розрахунку загальної продуктивності), професор Я.О.Сабан (системи організації та ведення лісового господарства), професор П.В.Павлів (проблеми високоточного нівелювання), професор М.Н.Зеленський (теоретичні засади таксації та лісовпорядкування рекреаційних лісів), старший викладач В.М.Бедік (об’ємна структура деревостанів), доцент В.П.Ковтунов (організація та ведення лісового господарства в лісах зелених зон), доцент Й.І.Коробкін (геодезичні вимірювання при земле- та лісовпорядкуваннях), доцент В.П.Ковалишин (лісівничо-таксаційні дослідження штучно створених соснових лісів в умовах Західного Лісостепу), доцент О.В.Дмитрах (організація та ведення лісового господарства в соснових лісах Західного Полісся).

На кафедрі сформувалися як науковці доктори наук М.В.Давідов, Я.О. Сабан, П.В. Павлів, Є.І. Цурик, С.І.Миклуш, Ю.Й.Каганяк, Г.Г.Гриник, кандидати наук Й.І.Коробкін, В.П.Ковалишин, О.А.Тшук, Т.В.Радьо, М.П.Горошко, О.О.Фелів, М.Н.Зеленський, М.М.Гром, О.В.Дмитрах, В.А.Майборода, В.М.Приступа, В.М.Пунько, Р.Р.Возняк, І.П.Соловій, В.І.Стефанишин, Ю.І.Черневий, В.П.Кічура, О.С.Чорний, З.Й.Бодлак, О.М.Лазор, О.Д.Лазор, П.Г.Хомюк, І.В.Рижак, Н.Л.Степанюк., В.В.Лавний, О.Г.Часковський, І.С. Ільків, М.М.Король, В.М.Куриляк, Р.Р.Вицега, С.А.Гаврилюк, Ю.С.Миклуш, Н.В.Регуш, Задорожний А.І. На кафедрі виконали та захистили кандидатські дисертації громадяни Пакистану Анвар Хуршид і Сирії Марван Альхусрує.