Сьогодні на кафедрі здійснюється наукова та педагогічна діяльність працівниками кафедри за такими основними напрямками:

  • морфолого-таксаційна структура та біометрична оцінка лісів; аспекти багатоцільового лісокористування (професор С.І. Миклуш);
  • дослідження морфологічних особливостей та продуктивності букових деревостанів (доцент І.С. Ільків);
  • оцінка динаміки лісостанів у зоні інтенсивного ведення лісового господарства (доцент П.Г. Хомюк);
  • формування гірських смеречняків (доцент М.М. Король);
  • оцінка динаміки гірських ялицевих лісостанів (інженер В.В. Гаврилюк);
  • просторово-параметрична структура насаджень (професор Г.Г. Гриник);
  • дистанційна оцінка лісів та ГІС-технології (доценти С.А. Гаврилюк та Ю.С. Миклуш);
  • структурний потенціал букових лісів Прикарпаття (доцент В.М. Куриляк).

Науково-педагогічними працівниками кафедри самостійно та у співавторстві підготовили та опублікували понад 18 навчальних підручників і посібників з більшості дисциплін. Зокрема, професорами кафедри М.П. Горошком, С.І. Миклушем та доцентом П.Г. Хомюком опублікована “Біометрія”; професором М.М. Громом – «Впорядкування мисливських угідь», «Лісова таксація», «Лісове ділочинство», «Лісовпорядкування»; професором Є.І. Цуриком– «Лісова таксація», «Лісовпорядкування»; професорами кафедри М.П. Горошком, Б.М. Дзядевичем та доцентом І.С. Ільківим – «Основи лісового кадастру»; професором С.І. Миклушем, доцентами С.А. Гаврилюком та О.Г. Часковським – «Дистанційне зондування Землі в лісовому господарстві»; доцентом О.Г. Часковським – «Землекористування»; професором Г.Г. Гриником – «Геодезія»; професором Ю.Й. Каганяком, доцентами М.М. Король і О.Г. Часковським – «Парколісовпорядкування»; професором Ю.Й. Каганяком – «Інвентаризація садово-паркових об’єктів» та інші.

Кафедра має значні напрацювання в науково-дослідній роботі. Заслуженим діячем науки і техніки України професором Я.О. Сабаном започаткований науковий напрям з таксації лісу та організації систем лісового господарства. Ним розроблені правила рубань головного користування у Карпатах, нормативні матеріали з будови, ходу росту і товарної структури насаджень на типологічній основі, вивчалась екологія гірських екосистем.

Опрацювання нормативів та систем ведення лісового господарства за матеріалами постійних або тимчасових пробних площ, закладених у Карпатському реґіоні, на Розточчі і Поліссі, Західному Лісостепу продовжував ранішепрофесор М.П. Горошко, а нині працюють професор С.І. Миклуш, доценти М.М. Король, В.М. Куриляк, Р.Р. Вицега, Ю.С.Миклуш.

З проблем організації і ведення лісового господарства опубліковано понад 700 робіт. За результатами досліджень захищено 17 кандидатських і 2 докторські дисертації, опубліковано 3 монографії, чотири навчальні посібники, отримані дані увійшли у два збірники нормативно-довідкових матеріалів.

Під керівництвом проф. М.П. Горошка було започатковано напрям здійснення наукових досліджень із морфолого-таксаційного аналізу лісів та їх біометричної оцінки. У цьому напрямку свої дослідження виконували доктори наук Ю.Й.Каганяк, Г.Г. Гриник, кандидати наук П.Г.Хомюк, О.Г.Часковський, І.С. Ільків, наукові працівники Є.Т. Бродович, В.В. Костишин, В.М. Савчин, Н.І. Часковська. Дослідження здійснюються на тимчасових і постійних пробних площах. За методикою М.П. Горошка та її удосконаленими варіантами були закладені стаціонарні дослідні об’єкти в букових, ялицевих, смерекових насадженнях Карпат, а також в оптимальних насадженнях основних типів лісу заходу України. За матеріалами досліджень із проблем морфолого-таксаційного аналізу лісів захищено 2 докторські і 9 кандидатських дисертацій та опубліковано понад 300 друкованих праць.

На кафедрі функціонують дві науково-дослідні лабораторії: науково-дослідна лабораторія обліку та оцінки лісів (керівник – С.І. Миклуш)  і Науково-дослідна лабораторія інформаційних технологій (керівник – С.А. Гаврилюк).

Специфіка навчальних дисциплін та наукової роботи вимагає відповідної бази, що постійно модернізовується. Здійснено три випуски зі спеціалізації “Лісовпорядкування і лісова таксація”. Забезпечення навчального процесу здійснює навчально-допоміжний персонал у складі: Я.І. Прокопович, С.В. Портах, В.В. Гаврилюк. Науково-педагогічні працівники періодично проходять стажування у провідних навчальних та наукових закладах і установах Австрії, Польщі, Німеччини, Швейцарії, США, Чехії, Швеції та інших.