Миклуш Степан Іванович

 

Нуковий ступінь:
доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання:
професор
Посада:
Директор ННІ ЛСПГ, професор кафедри лісової таксації та лісовпорядкування НЛТУ України
Номер телефону:
(032) 239 27 26
 

Scopus   Web of Science   Orcid   Google Scholar

 

Коротка біографічна довідка

Народився 20 квітня 1957 року. Закінчив з відзнакою Львівський лісотехнічний інститут (тепер – Національний лісотехнічний університет України за спеціальністю – «Лісове господарство», здобувши кваліфікацію «Інженер лісового господарства».

Кандидатську дисертацію за спеціальністю 06.03.02 – лісова таксація та лісовпорядкування захистив у 1986 р. в Ленінградській лісотехнічній академії. Докторська дисертація за цією ж спеціальністю захищена в 2009 р. у Національному університеті біоресурсів і природокористування України (м. Київ).

Вчене звання доцента Миклушу С.І. присвоєне в 1994 р. по кафедрі лісівництва, таксації, лісовпорядкування та геодезії. З 2008 р. Миклуш С.І. працює на посаді професора кафедри лісової таксації та лісовпорядкування НЛТУ України (м. Львів).

Після закінчення ВНЗ Миклуш С.І. з 1979 р. працював помічником лісничого на Волині та на різних посадах у Львівському лісотехнічному інституті (пізніше – УкрДЛТУ, НЛТУ України) – старшим лаборантом, молодшим науковим, науковим, старшим науковим співробітником НДС, асистентом, доцентом кафедри лісової таксації та лісовпорядкування. У 2003 р. доцент Миклуш С.І. обраний на посаду декана лісогосподарського факультету НЛТУ України, а з 1 березня 2014 року – Директор Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства.

Основні наукові інтереси

Вивчення росту та продуктивності рівнинних букових насаджень, їх оцінка наземними і дистанційними методами та організація багатоцільового господарства в них.

Дисципліни

Лісовпорядкування, лісоуправління,  дослідні дані та нормативно-інформаційне забезпечення досліджень в лісовому та садово-парковому господарстві

Основні наукові праці

  • Горошко М.П. Біометрія: навч. посібник / Горошко М.П., Миклуш С.І., Хомюк П.Г. –Львів: Камула, 2004. – 236 с.
  • Миклуш С.І.Геоінформаційні системи в лісовому господарстві: навч. посібник / Миклуш С.І., Горошко М.П., Часковський О.Г. Львів: Камула, 2007. – 128 с.
  • Горошко М.П. Біометрія: практикум / Горошко М.П., Миклуш С.І., Хомюк П.Г. – Львів: УкрДЛТУ, 2004. – 112 с.
  • Миклуш С.І.Класифікація функцій рівнинних букових лісів у контексті сталого лісового господарства. / Економічна економіка та менеджмент сталого лісового господарства: розвиток трансдисциплінарного підходу до Карпатських гір // за редакцією І.П. Соловія, В.С. Кітона. Монографія. Львів: РВВ НЛТУ України, Вид-во Тзов «Ліга-Прес», 2009. – 432 с. : Іл. 28, табл. 67, бібліогр. 686. (розділ 16. -С. 252 – 259).
  • Миклуш С.І. Рівнинні букові ліси України: продуктивність та організація сталого господарства: монографія. Львів: ЗУКЦ. – 2011. – 260 с..
  • Klaus v. Gadow, Chun Yu Zhang, Christian Wehenkel, Arne Pommerening, Javier Corral-Rivas, Mykola Korol, Stepan Myklush, Gang Ying Hui, Andres Kiviste, and Xiu Hai Zhao. Forest Structure and Diversity. Chapter 2 Diversity. In: Pukkala T, Gadow Kv (eds.) Continuous Cover Forestry, Managing Forest Ecosystems 23, Springer: 29-84 pp.
  • Myklush Yuriy, Myklush Stepan, Havryliuk Serhii, Savchyn Volodymyr. Main forestry and management indices of pine (Pinus sylvestris) stands involving beech (Fagus sylvaticaL.) in composition of Ukrainian Roztochchia. Наукові праці IBL Folia Forestalia Polonica 2021, Vol. 63 (2). -81-87.
  • Debryniuk, I., Hayda, Y., Myklush, S., Myklush, Y. Distribution, growth and productivity of Larix decidua Mill. plantations in the western Forest-Steppe of Ukraine/ Baltic Forestry 2022 28(1): 564 . –S. 51-58
  • Myklush, Y., Myklush, S., Debryniuk, I., Hayda, Y Formation of European beech stands (Fagus sylvatica L.) that involve Scots pine (Pinus sylvestris L.) in tree species composition in the Ukrainian Roztochie/ Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry, 2022, Vol. 64 (2), 83–89.
  • Миклуш С.І., Миклуш Ю.С., Гаврилюк С.А., Савчин В.М. Типи лісу та запаси деревини рівнинних букових лісостанів України. Наукові праці Лісівничої академії наук України: збірник наукових праць. – Львів: – 2019.- Вип. 18.- С. 109- 117.