Миклуш Степан Іванович

 

Нуковий ступінь:
доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання:
професор
Посада:
Директор ННІ ЛСПГ, професор кафедри лісової таксації та лісовпорядкування НЛТУ України
Номер телефону:
(032) 239 27 26
 

 

Коротка біографічна довідка

Народився 20 квітня 1957 року. Закінчив з відзнакою Львівський лісотехнічний інститут (тепер – Національний лісотехнічний університет України за спеціальністю – «Лісове господарство», здобувши кваліфікацію «Інженер лісового господарства».

Кандидатську дисертацію за спеціальністю 06.03.02 – лісова таксація та лісовпорядкування захистив у 1986 р. в Ленінградській лісотехнічній академії. Докторська дисертація за цією ж спеціальністю захищена в 2009 р. у Національному університеті біоресурсів і природокористування України (м. Київ).

Вчене звання доцента Миклушу С.І. присвоєне в 1994 р. по кафедрі лісівництва, таксації, лісовпорядкування та геодезії. З 2008 р. Миклуш С.І. працює на посаді професора кафедри лісової таксації та лісовпорядкування НЛТУ України (м. Львів).

Після закінчення ВНЗ Миклуш С.І. з 1979 р. працював помічником лісничого на Волині та на різних посадах у Львівському лісотехнічному інституті (пізніше – УкрДЛТУ, НЛТУ України) – старшим лаборантом, молодшим науковим, науковим, старшим науковим співробітником НДС, асистентом, доцентом кафедри лісової таксації та лісовпорядкування. У 2003 р. доцент Миклуш С.І. обраний на посаду декана лісогосподарського факультету НЛТУ України, а з 1 березня 2014 року – Директор Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства.

Основні наукові інтереси

Вивчення росту та продуктивності рівнинних букових насаджень, їх оцінка наземними і дистанційними методами та організація багатоцільового господарства в них.

Дисципліни

Біометрія, ведення лісового господарства, лісоуправління, дистанційне зондування Землі в лісовому господарстві, лісовпорядкування.

Основні наукові праці

  • Горошко М.П. Біометрія: навч. посібник / Горошко М.П., Миклуш С.І., Хомюк П.Г. –Львів: Камула, 2004. – 236 с.
  • Миклуш С.І. Геоінформаційні системи в лісовому господарстві: навч. посібник / Миклуш С.І., Горошко М.П., Часковський О.Г. Львів: Камула, 2007. – 128 с.
  • Горошко М.П. Біометрія: практикум / Горошко М.П., Миклуш С.І., Хомюк П.Г. – Львів: УкрДЛТУ, 2004. – 112 с.
  • Миклуш С.І. Класифікація функцій рівнинних букових лісів у контексті сталого лісового господарства. / Економічна економіка та менеджмент сталого лісового господарства: розвиток трансдисциплінарного підходу до Карпатських гір // за редакцією І.П. Соловія, В.С. Кітона. Монографія. Львів: РВВ НЛТУ України, Вид-во Тзов «Ліга-Прес», 2009. – 432 с. : Іл. 28, табл. 67, бібліогр. 686. (розділ 16. -С. 252 – 259).
  • Миклуш С.І. Моделювання росту насаджень за матеріалами повидільної бази даних. / С.І.Миклуш // Науковий вісник Нац. аграр. ун-ту. – К: Національний аграрний університет. – 2007. – № 106. – С. 191-200.
  • Миклуш С.І. Проблеми оцінки та використання рівнинних букових насаджень України / С.І.Миклуш // Міжвідомчий науково-технічний збірник: Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. – 2006. – Вип. 30. – С. 228-235.
  • Миклуш С.І. Інформативність каналів космічних знімків LANDSAT-7 ETM+ для дешифрування рослинності./ С.І.Миклуш, С.А.Гаврилюк // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України, 2006. – Вип. 16.7. – С.8-13.
  • Миклуш С.І. Дослідження букових насаджень Розточчя за матеріалами дистанційних знімань /С.І.Миклуш, О.Г.Часковський // Науковий вісник Нац. аграр. ун-ту. – К: Національний аграрний університет. – 2004. – № 71. – С. 53-58.