Сьогодні на кафедрі здійснюють наукову та педагогічну діяльність:

професор М.П. Горошко (морфолого-таксаційна структура та біометрична оцінка лісів);

професор С.І. Миклуш (аспекти багатоцільового використання лісових ресурсів);

професор Ю.Й. Каганяк (просторово-параметрична структура мішаних насаджень);

професор Г.Г.Гриник (просторова структура деревостанів);

доцент О.Г. Часковський (дистанційна оцінка лісів);

доцент І.С. Ільків (дослідження морфологічних особливостей та продуктивності букових деревостанів);

доцент С.А. Гаврилюк (дешифрування вкритих лісовою рослинністю ділянок);

доцент П.Г. Хомюк (оцінка динаміки лісостанів у зоні інтенсивного ведення лісового господарства);

доцент Р.Р. Вицега (моніторингові дослідження лісових біоценозів);

доцент М.М. Король (формування гірських смеречняків);

доцент В.М. Куриляк (структурний потенціал букових лісів Прикарпаття);

доцент Ю.С. Миклуш (оцінка рекреаційно-оздоровчих лісів та організація господарства в них);

асистент В.В. Гаврилюк (оцінка динаміки гірських ялицевих лісостанів),

асистент Б.З.Нагорняк (моніторингові дослідження ялицевих насаджень Закарпаття);

асистент С.В.Портах