Сьогодні на кафедрі здійснюють наукову та педагогічну діяльність: професор М.П. Горошко (морфолого-таксаційна структура та біометрична оцінка лісів); професор С.І. Миклуш (аспекти багатоцільового використання лісових ресурсів); професор Б.М. Дзядевич (дослідження росту і приросту лісів Полісся); професор М.М. Гром (вивчення росту лісових культур унаслідок внесення мінеральних добрив); професор Ю.Й. Каганяк (просторово-параметрична структура мішаних насаджень); доцент О.Г. Часковський (дистанційна оцінка лісів); доцент М.М. Король (формування гірських смеречняків); доцент І.С. Ільків (дослідження морфологічних особливостей та продуктивності букових деревостанів); доцент С.А. Гаврилюк (дешифрування вкритих лісовою рослинністю ділянок); доцент П.Г. Хомюк (оцінка динаміки лісостанів у зоні інтенсивного ведення лісового господарства); доцент В.М. Куриляк (структурний потенціал букових лісів Прикарпаття); старший викладач М.М. Бусько (організація лісокористування в букових лісах Заходу України); асистент Ю.С. Миклуш (оцінка рекреаційно-оздоровчих лісів та організація господарства в них); асистент В.В. Гаврилюк (оцінка динаміки гірських ялицевих лісостанів).